MONDI značajno povećao kapacitet skladišta uz pomoć pokretnih regala

22.05.2023.

Kompanija Mondi, koja je pionir u oblasti održivog pakovanja i proizvodnje papira, zapošljava 22.000 radnika na preko 100 proizvodnih lokacija u više od 30 zemalja, sa ključnim operacijama u Evropi, Severnoj Americi i Africi.

Mondi je globalni lider u ambalaži i papiru, koji doprinosi boljem svetu stvaranjem inovativnih rešenja koja su održiva po dizajnu. Poslovanje kompanije je integrisano u celom lancu vrednosti – od upravljanja šumama i proizvodnje celuloze, papira i filmova, do razvoja i proizvodnje održivih rešenja za potrošačka i industrijska pakovanja koristeći papir gde je to moguće, a plastiku kada je to korisno.

Održivost je u centru strategije kompanije, sa ambicioznim ciljevima do 2030. godine fokusiranim na kružna rešenja, kreirana od strane osnaženih ljudi, preduzimajući akcije u vezi sa klimom.

Iz tog razloga, kompanija Mondi je na svojoj proizvodnoj lokaciji u Šapcu, odlučila da rekonfiguriše svoj sistem skladištenja sa klasičnih regala na tehnologiju pokretnih regala kako bi bolje iskoristila dostupni prostor. Ova promena rezultirala je povećanjem skladišnog kapaciteta za čak 100%.

Sistemi pokretnih regala za velika opterećenja sa elektronskim upravljanjem kreću se po ugrađenim šinama  mogu nositi terete do 24 tone po jednoj vertikali na visinama i do 12 metara. Kada se pojedinačni prolazi otvore, najsavremenija senzorska tehnologija i različite komandne opcije osiguravaju lakoću upravljanja i potpunu bezbednost. Ovim putem, umesto prolaza pored svakog regala, potreban je samo jedan prolaz čija se pozicija menja u zavisnosti od želje korisnika.

“Projekat u kompaniji Mondi je bio izazovan sa više aspekata. Fazno smo radili dva dela projekta ukupnog kapaciteta 2000 paletnih mesta, a pritom je logistika kompanije Mondi obavljala svoje redovne aktivnosti. Šine sistema pokretnih regala smo instalirali u postojeći pod, pa su inicijalni deo posla bili zahtevni građevinski radovi. Opet, moram da napomenem da projekat ne bi bio ovako uspešan da nije bilo saradnje Branka Milosavljevića, menadžera lanca snabdevanja i Srđana Nedeljkovića, menadžera proizvodnje, za čiju ažurnost imamo samo pohvale” izjavio je Bojan Ćuk, rukovodilac ovog projekta.

“Godine uspešnog poslovanja i rasta fabrike u Šapcu dovele su do potrebe za većim skladišnim kapacitetima. Opcije eksternog rentiranja ili izgradnje novih objekata, su nosile sa sobom razne izazove i nisu odgovarale u potpunosti našim zahtevima. Rešenje smo pronašli u optimizaciji upotrebe postojećih kvadrata, vodeći pri tom računa o troškovima i opravdanosti investicije. Ključni zadatak je bio izabrati pouzdanog partnera, sa odgovarajućim projektnim rešenjem, referencama i garancijom kvaliteta bez kompromisa”, izjavio je Branko Milosavljević, menadžer lanca snabdevanja Mondi Srbija.

“Kao ponosni korisnici pokretnog regalnog skladišta, sagledavamo mnogobrojne benefite svega što je urađeno. Neposredna dostupnost robe sačuvala je kratke putanje viljuškara. Zadržali smo mogućnost brze pripreme utovara i velikog kapaciteta otpreme, a posao kolega u magacinu je najbolji primer prakse bezbednog i efikasnog rada” – rekao je gospodin Branko Milosavljević.

TEHNOLOGIJA POKRETNIH REGALA

Regalna konstrukcija pokretnih regala je istovetna kao kod nepokretnih regala, odnosno vertikalni ramni nosači su najčešće od perforiranih C profila i vezuju se za horizontalni ramni nosač. Točkovi na krajevima regala imaju u sredini rub za vođenje kroz žljeb šine dok su ostali točkovi glatki. U sredini je smeštena pogonska grupa (elektromotor – reduktor) koja pogoni tri glatka točka preko kardanskih vratila.

Sistem sadrži sigurnosne uređaje koji nailaskom na prepreku aktiviraju mikroprekidače i zaustavljaju rad pogonskog mehanizma. Zaustavljanje regala pri dolasku do pomerenog regala je izvedeno beskontaktnim elektromagnetnim i svetlosnim davačima.

Pošto sistem pokretnih regala sadrži samo jedan prolaz, ušteda u prostoru je očigledna na prvi pogled. Međutim, radi boljeg razumevanja, sagledajmo analizu tri paletna sistema ugrađenih na prostoru istih dimenzija.

Klasični paletni regali, 1000 m2, 1800 paletnih mesta
Pokretni regali, 1000 m2, 3300 paletnih mesta, povećanje kapaciteta 85 %
Pokretnim regalima je za 1800 paletnih mesta potrebno samo 550 m2, tj. 45 % manje prostora

Partneri

Najpopularnije