April 2022

Tema broja: Intralogistika - MODULA Automatizovana vertikalna skladišta - OmniPro; Autostoperski vodič kroz veštačku inteligenciju - Trasing; Intralogistika distributivnih centara kroz primenu softverskih rešenja...

Februar 2022

Tema broja - Intermodalni transport: Razvojni projekti i investicije – Agencija za upravljanje lukama; Luka Konstanca - evropski izlaz na...

Novi broj

April 2022

Februar 2022

Decembar 2021

Oktobar 2021

Avgust 2021

Modula – Automatizovana vertikalna skladišta

Uvođenjem Modula sistema veoma lako možete optimizovati ceo logistički proces, redukovati potreban prostor i povećati produktivnost, tačnost, usaglašenost i bezbednost radnih procesa.

Modula VLM (Vertical Lift Module) je automatizovani sistem kompaktnih vertikalnih skladišta, sa kojim se postiže ušteda prostora i do 90% u odnosu na police, regale, mezanine i slična konvencionalna rešenja.

Roba se skladišti unutar Modula u čeličnim policama dimenzija do 4100 x 857 mm i nosivosti do 990 kg. Maksimalna nosivost celog sistema je 90.000 kg. Visina strukture sistema je modularna i kreće se od 3,3 do 16,1 m sa korakom visine od 200 mm.

Dodatna optimizacija prostora ostvaruje se na način da svaka polica prilikom ulaska u Modulu bude izmerena i zauzima onoliko mesta u vertikali koliko je robe realno postavljeno na policu. Visina robe na polici se meri automatski i to u koraku od 25 mm, tako da je prostor između polica s robom sveden na minimum, nezavisno o vrsti i načinu slaganja robe, što je nemoguće postići sa praktično bilo kojim drugim rešenjem. Pored toga, zbog načina pristupanja polici odozgo i mogućnosti dinamičkog ucrtavanja pozicija za artikle unutar, faktor tlocrtne popunjenosti po policama je daleko viši nego kod rešenja gde se frontalno pristupa i pri kojima postoji problem pristupu robe pozadi.

Operater poziva određenu policu ili robu – direktno ili putem naloga za izdavanje. Komisioniranje robe je potpuno automatizovano, što znači da se zasniva na principu „roba ka čoveku“, u poređenju sa klasičnim regalnim sistemima gde je princip „čovek ka robi“. Time se hod operatera koji u klasičnim velikim skladištima čini i do 60 % ukupnog radnog vremena, svodi na minimum.

pre instalacije Modula sistema
nakon instalacije Modula sistema

Kontrola stanja zaliha i usaglašenost je sistemski garantovana, a robi se ne može pristupati bez autorizacije korisnika, kojima je moguće dodeliti različite uloge i hijerarhijsku kontrolu pristupa.

MODULA je pronašla svoju primenu praktično u svim industrijskim branšama: prehrambenoj, farmaceutskoj, automobilskoj, u industriji pića, rezervnih delova, ambalaže, etiketa, uzoraka, elektronike, metalurgije, alatnicama, marketima i webshopovima. Posebno je popularna u procesima koji zahtevaju distribuciju – komisioniranje velikog broja artikala kao i onih gde je potrebna integracija sa raznim robotskim linijama.

DUAL DELIVERY SISTEM

Jedna od ekskluzivnih opcija Modula je spoljašnji radni prozor za pristup operatera sa 2 nivoa posluživanja (Dual External). Ovom opcijom postiže se pristup različitim policama za manje od 6 sekundi. Sam sistem radi tako da se priprema police za promenu odvija istovremeno sa pikovanjem, tako da je promena police jedini prazni hod koji imamo.

modula Dual External radni prozor, izmena polica za manje od 6 sekundi

Takođe, sa optimizacijom načina izdavanja putem MODULA WMS-a, cilj je da se na jednoj prezentovanoj polici odrade sve moguće operacije, kako bi se broj potrebnih izmena smanjio na minimum.

MODULA WMS

Modula WMS, softver koji upravlja Modula sistemima, svom dodatnom opremom i optimizuje rad operatera, predviđen je za punu integraciju sa ERP sistemom ili postojećim WMS-om korisnika (HOST sistem s kojim se povezujemo). Uz pomoć Modula WMS sistema moguće je iz HOST-a uvesti registre artikala, naloge, stavke i sve druge informacije neophodne za rad skladišta. Omogućeno je eksportovanje podataka koji sadrže detalje o izvršenoj narudžbi, stanju zaliha, detalje završenih misija i još mnogo toga.

Modula WMS sistem skladištenja omogućava upravljanje skladištem u realnom vremenu preko PC interfejsa i obezbeđuje bolje praćenje naloga i upravljanje lancem snabdevanja, drastično povećavajući produktivnost u skladištu.

GRUPNO KOMISIONIRANJE

Za operaciju komisioniranja u skladištu slobodno možemo reći da je najčešći i najkompleksniji proces pripreme naloga. Sam proces zahteva opremu visoke tehnologije i optimalnu organizaciju rada kako bi se obezbedila tačnost u pripremi i realizovanju svakog naloga. Grupno komisioniranje je metoda kojom se artikli komisioniraju za pripremu više naloga istovremeno. Operater pikuje veću količinu istog artikala odjednom, i zatim ga sortira na različite pozicije koje odgovaraju određenom nalogu. Cilj grupnog komisioniranja je da se smanji hod komisionera u pikovanju, kao i da se sa jednom reprezentacijom police ispred operatera može odraditi više stavki, čime se povećava operativna efikasnost.

Modula nudi niz opcija koje pojednostavljuju proces grupnog komisioniranja smanjujući broj ponavljanja istih pokreta i udaljenost koju operater mora da pređe:

  • Put to Light – Sistem sa displejom koji vodi operatera i pokazuje tačnu količinu i poziciju na koje treba odložiti artikle iz svakog pojedinog naloga.
  • Picking Station – Komisiona stanica za komisioniranje sa Put to Light opremom. Moguće ih je kombinovati sa automatizovanim transportnim konvejerima za transport između nekoliko različitih zona.
  • Picking Cart – Za razliku od fiksnih stanica za komisioniranje, ova kolica su pokretna, tako da se ista mogu koristiti u različitim Modula zonama. Opremljena su policama za kutije i Put to Light displejima za identifikaciju kutija u koji se mora staviti odabrani artikl.

OMNI-PRO d.o.o.
Srebrnjak 57, 10 000 Zagreb
Tel: 00 385 1 2430 289
info@omni-pro.eu

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije