Ls Data Vidra resenje na aerodromu

Vidra, rešenje kompanije LS Data, pionira u radu sa mobilnim računarima, uspešno je implementirano na Aerodromu Nikola Tesla i biće korišćeno za popis velikog broja osnovnih sredstava kojima raspolažu

Partneri

Najpopularnije