Logističke usluge za treća lica pruža i “NIS”

Sektor logističkih usluga u okviru kompanije NIS poseduje centralna skladišta na 6 lokacija, od kojih su dve u Zrenjaninu i po jedna u Elemiru, Novom Sadu, Pančevu i Beogradu. Prostor na kome se nalaze skladišni kapaciteti zauzima površinu od preko 120.000m², dok se istovar i utovar robe vrši uz pomoć 12 viljuškara nosivosti 2-16 tona, kao i prateće savremene opreme.

Prateći zahteve kako internih tako i eksternih klijenata u svih pet gradova u kojima poslujemo izvršena su značajna investiciona ulaganja u naše skladišne kapacitete od preko 120.000m² a i pored situacije sa pandemijom virusa COVID-19 nastavljamo sa unapređenjem poslovanja podjednako na svim lokacijama.

Smanjenje svakodnevnih operativnih troškova predstavlja jednu od ključnih mera u procesu borbe sa posledicama do kojih je dovela pandemija COVID-19. Prepuštanje logističkih operacija ljudima koji su dugi niz godina u ovom poslu, predstavlja značajan korak ka uspešnom poslovanju.

Profesionalnim pružanjem usluga skladištenja našim klijentima obezbedili smo višestruku korist u vidu smanjenja troškova poslovanja, mogućnost fokusiranja na primarne poslovne procese kao i uvećanje profita.

Osim zadovoljstva korisnika koje nam je na prvom mestu, jedna od bitnih stavki je i bezbednost robe koja se čuva u našim skladištima. Na svim lokacijama imamo fizičko-tehničko obezbeđenje (FTO) 24/7 sa kontrolom pristupa.

Iz ponude posebno izdvajamo renovirano komercijalno skladište u Novom Sadusa preko 2.500m² zatvorenog skladišnog prostora i dva pripadajuća platoa, kao i skladište u okviru Slobodne zone sa 800m2 zatvorenog prostora i platoom površine 2.000m2. Prilaz skladištima je obezbeđen za sve vrste vozila od lakih dostavnih do teških teretnih. Skladišta se nalaze na atraktivnoj lokaciji u neposrednoj blizini autoputa E-75, kao i regionalnog puta Novi Sad-Zrenjanin-Vršac.

Operateri u skladištu teže da sve skladišne operacije budu realizovane u najkraćem mogućem vremenskom roku, uz optimalno korišćenje raspoloživih resursa, poštujući sve HSE procedure, a sve to u cilju optimizacije rada skladišta i zadovoljstva korisnika vremenom i ispunjenjem njihovih zahteva. Manipulaciju robe vršimo viljuškarima nosivosti od 2t do 16t kako u našim objektima tako i na terenu odnosno na lokaciji klijenta.

Partneri

Najpopularnije