Kupiti ili iznajmiti viljuškar?

4 odgovora na ova pitanja vam daju rešenje da li da kupite ili iznajmite viljuškar.

1.Koliko sati će viljuškar raditi?
2.Za koji vremenski period?
3.Održavanje viljuškara?
4.U kakvim uslovima viljuškar radi?

1.Koliko sati će raditi vaš viljuškar?

Prvo pitanje na koje treba da odgovorite jeste, koliko sati se očekuje da viljuškar radi u jednoj nedelji?

Na ovom pitanju se mnogi sapletu, jer se preceni i podceni korišćenje viljuškara. Za jednu radnu nedelju, standardno vreme korišćenja viljuškara je otprilike oko 35 sati nedeljno ili 7 sati dnevno, a ukoliko se radi o proizvodnji, viljuškar realno ne bi radio 7 sati po danu, već mnogo više. Vozač viljuškara naravno će koristiti pauzu za topli obrok, toalet, odmor itd. Da bi se sagledalo koliko se viljuškar koristi, može da se prati broj radnih časova ili da pitate dilera viljuškara za korišćenje viljuškara na par dana. Mnogi dileri bi se obradovali takvom upitu. Oni mogu da izmere broj radnih časova. To je jedan od najboljih načina da se utvrdi koliko sati se koristio viljuškar.

2. Održavanje viljuškara?

Na kraju dana, viljuškari su kao i ostala mašinerija, pokvariće se u najgorem momentu.

Da li možete sami održavati viljuškar?
Da li možete da zamenite deo koji se pokvario?
Da li ćete znati šta je uopšte u kvaru?
Da li možete da obezbedite odgovarajuće okruženje po zdravlje radnika i sigurnost?
Da li možete da izdržite određeni period, ako se viljuškar pokvari?
Da li imate drugi viljuškar, ako se jedan pokvari?

Idealna stvar kod iznajmljivanja viljuškara je da se kompanija od koje ste iznajmili viljuškar brine o svemu ovome i rešava problem umesto vas.

3. Za koje vreme vam je potreban viljuškar?

U zavisnosti od toga koje sve poslove obavljate sa viljuškarem, od toga će vam zavisiti koliko će vam zaista trebati viljuškar. Ako je nezaobilazno manervisanje robom i materijalom u vašem poslovanju, onda će vam trebati viljuškar za stalno. Ako je za periodične potrebe ili kratke potrebe, onda treba da iznajmite viljuškar za taj period.

4. U kakvim uslovima viljuškar radi ?

Velika stvar koja utiče na stanje vašeg viljuškara su uslovi u kojima radi. Ako vaš viljuškar manerviše robom u čistom okruženju, nećete imati problema sa viljuškarem. Ako vaš viljuškar radi u topionici, 60 sati nedeljno, skratiće se životni vek viljuškaru, tako da je iznajmljivanje viljuškara možda najbolje rešenje. Ako ste neodlučni da li da kupite ili iznajmite viljuškar, najbolja stvar je da se konsultujete sa dilerom viljuškara.

Partneri

Najpopularnije