Koliki su troškovi vašeg trenutnog sistema za označavanje?

Kada govorimo o ceni poslovnog sistema često govorimo samo o stvarnoj kupovnoj ceni, instalaciji i korišćenju sistema. Mimo toga prepoznajemo i dodatne troškove kao što su održavanje, licence ili obuka, koji su usko povezani sa instalacijom i funkcionalnošću proizvoda. S druge strane postoje mnogi drugi direktni ili indirektni troškovi koje je potrebno uzeti u obzir, ali se nažalost i ne razmatraju. Ti troškovi mogu biti ekipe koja će raditi s novim sistemom, njihovo radno opterećenje, učestalost korišćenja, rešavanje problema, pitanje rezolucije, usklađenost standarda, pa čak i troškove vezane za lokalizaciju/jezik.

NiceLabel je u saradnji sa Špicom istražio koja pitanja moramo postaviti, a koja će nam pomoći da razumemo i izračunamo koliko vas trenutni sistemi koštaju.

Ključna pitanja – direktni troškovi

 1. Koliko je ljudi uključeno u proces dizajna i ispisa?
 2. Koliko vremena IT provede pomažući poslovnim korisnicima pri dizajniranju etiketa?
 3. Koliko vremena provedete baveći se zahtevima za promene dizajna etiketa?
 4. Koliko šablona i varijanti etiketa imate?
 5. Koliko se morate pouzdati u vaše IT odelenje za podršku i održavanje vašeg sistema za označavanje?
 6. Koliko je vremena i truda potrebno kako bi se vaše poslovne aplikacije i matični podaci integrisali sa sistemom za označavanje?
 7. Ako je potrebno ponovno označavanje robe, koliko dugo traje?
 8. Koje su to novčane kazne ili penali koji se mogu dogoditi zbog netačnog označavanja?

Ključna pitanja – indirektni troškovi

 1. Kakav uticaj, neplanirani zastoj ili kašnjenje pošiljke ima na vaše poslovanje?
 2. Šta se dogodi kada morate da prekinete operacije kako bi ponovo štampali etikete?
 3. Koliko dugo traju podešavanja za produkciju označavanja?
 4. Koliki su troškovi koji su povezani s pogrešnim označavanjem ili povlačenjem proizvoda?
 5. Koliko vremena provedete na prevodu/lokalizaciji etiketa?
 6. Koliko vremena provedete održavajući katalog koji sadrži sve etikete?
 7. Koliko ljudi je uključeno u odobravanje dizajna etiketa?
 8. Koliko vremena je potrebno da se napravi popis print/korisnik?
 9. Koliko vremena morate čekati na ispis etiketa?

Na videu pogledajte kako da dizajnirate svoj prvi šablon pomoću NiceLabel-a 2017:

Sada razmislite o troškovima i resursima povezanim sa odgovorima na ova pitanja. Taj broj može porasti veoma brzo.

Koji su direktni i indirektni troškovi označavanja koji utiču na vašu organizaciju? Kontaktirajte kompaniju Špica i sa zadovoljstvom će naći način da optimizujete proces označavanja.

Partneri

Najpopularnije