Avgust 2021

  Tema broja: Informacioni sistemi u logistici i transportu - 10 razloga zašto je digitalna transformacija neophodna u logistici;...

Jun 2021

Tema broja: Drumski transport i komercijalna vozila - Veći, praktičniji, efikasniji, inteligentniji - 100% CADDY; Umor vozača u...

Kod koga je moja bušilica?

Ovo je vrlo često pitanje na gradilištima. „Nisam siguran, ali mislim da je poslednji put bila kod Mikija!“ – odgovor više ne mora da bude ovakav…

Svako gradilište, hotel ili industrijsko postrojenje ima veći broj mašina, alata, opreme i drugog inventara koji svakodnevno menjaju lokacije i zadužioce. Mnogo velikih firmi ima veću količinu IT opreme (telefona, računara…), koja ima visoku vrednost, i u stalnom je pokretu. Sistematično i efikasno praćenje lokacija i zadužilaca alata, mašina i opreme je uvek predstavljalo izazov.

Za vreme korona krize radili smo od kuće, neko je imao laptop, neko ceo PC i štampač kod sebe i zaduženja, reversi, interne otpremnice zadavale su velike glavobolje sektoru računovodstva. Ko je uzeo laptop? Kom sektoru pripada? Da li je vraćen… Mnoge je zabolela glava.

LS Data je razvila moderno i efikasno rešenje: Vidra plus – sistem za praćenje i popis osnovnih sredstava i inventara. Vidra plus može da bude u potpunosti integrisan u poslovni sistem korisnika (ERP), ili da radi kao samostalni softver gde korisnik može da vrši uvoz i izvoz putem eksel fajlova.

Osnovni pristup je da svaki deo opreme bude označen jedinstvenom oznakom, i da prilikom svake promene zadužioca ili lokacije, korisnik skenira oznaku i zabeleži promenu. Osim lokacije i zadužioca moguće je pratiti i statuse i stanje sredstva kao i razne druge parametre. Kroz centralnu web aplikaciju moguće je pratiti trenutne ili istorijske izveštaje.

VIDRA PLUS OMOGUĆAVA:

 • Označavanje osnovnih sredstava i inventara bar kod
  ili RFID oznakom.
 •  Označavanje lokacija i objekata
 • Pregled i sređivanje baze pre i posle popisa
 • Kvalitetan inicijalni popis za sređivanje baze
 • Redovni zakonski, vanredni, parcijalni, naknadni popis
 • Transakcije OS i inventara između zadužilaca i lokacija
 •  Pregled i izmena različitih statusa OS i inventara
 • Pregled trenutnog rasporeda OS i inventara
 • Pregled istorijskog kretanja OS i inventara
 • Više nivoa administracije

Dakle, odgovor na pitanje: „Kod koga je moja bušilica?“, može da bude i „Evo, Vidra će nam pokazati kroz nekoliko klikova!“

LSDATA
+381 11 2626887
info@lsdata.rs  www.lsdata.rs
Cara Dušana 70 , Beograd

 

Možda Vas interesuje još:

 

Partneri

Najpopularnije