Avgust 2021

  Tema broja: Informacioni sistemi u logistici i transportu - 10 razloga zašto je digitalna transformacija neophodna u logistici;...

Kako prevazići izazove u opremanju distributivnih centara

Aktivnosti koje se obavljaju u distributivnim centrima u velikoj meri utiču na ukupne troškove logistike i distribucije. Za efikasno obavljanje tih aktivnosti neophodan je adekvatan sistem intralogistike tj. unutrašnje logistike koji će omogućiti da roba bude transportovana unutar skladišta na najbrži, najbezbedniji i najefikasniji način s obzirom na to da se ona dalje distribuira ka veleprodaji i maloprodaji.

Ukoliko otvarate nov distributivni centar bitno je da imate pouzdanog partnera za postavku sistema intralogistike. Važna je detaljna analiza protoka materijala i određivanje broja i vrste viljuškara, kao i skladišne opreme koja je neophodna za obavljanje svih proseca. Vrsta opreme koja će se koristiti kao sredstvo unutrašnjeg transporta zavisi od industrije u kojoj poslujete i potrebne veličine prostora distributivnog centra.

STILL viljuškari i skladišna oprema su potvrdili mogućnost primene u svim industrijama, te Vam u nastavku teksta donosimo informacije kako da prevaziđete izazove koje nosi rad u distributivnim centrima.

Ukoliko poslujete u industriji gde je neophodno da proizvodi ostanu čisti ili su osetljivi na štetne gasove kao što je prehrambena industrija, najadekvatnije rešenje je flota na elektro pogon kojom eliminišete emisiju štetnih gasova i obezbeđujete čist vazduh u prostoru sa robom. Za ovu industriju održavanje svežine velikih količina proizvoda koji treba da se distribuiranju do prodavnica predstavlja veliki izazov. Iskustva naših klijenata iz prehrambene industrije su pokazala da kombinacijom EXU serije elektro stakera sa litijum jonskim baterijama i fleksibilnim punjenjem, RX20- 16C čeonih elektro viljuškara i EXU-S serije elektro stakera sa platformom za rukovaoca ostvarujete ovaj zadati cilj.

Posebno je važno istaći da su STILL elektro viljuškari uspešno prošli testiranja u hladnjačama u kojima se čuvaju zamrznuti proizvodi i proizvodi koji zahtevaju niže i kontrolisane temperaturne uslove (proizvodi farmaceutske industrije u najvećem broju). Rezultat je bio da baterije tokom intenzivne upotrebe u hladnjači tokom 180 dana nisu pokazale gubitak u nivou performansi. Testovi su se uspešno pokazali i na skladišnim bočnim viljuškarima FM-X, kao i na skladišnim elektro paletarima serija EXU i ECH.

Za utovar i istovar sa kamiona i transport robe do distributivnog centra najviše se primenjuju elektro čeoni viljuškari serija RX20 i RX60 čije su nosivosti od 1t do 8t.

Viljuškari koji rade u distributivnim centrima bi trebalo da budu opremljeni sigurnosnim svetlima. STILL viljuškari imaju Safety Light svetla koja su vidljiva i na svetlijim podlogama. Snop svetlosti je vidljiv i 5m iza viljuškara upozoravajući tako druge vozače i pešake na nailazak vozila.

U cilju maksimalne iskorišćenosti prostora preporuka je upotreba visokih regala sa uskim prolazima između njih. Upotreba visokoregalnih viljuškara je karakteristična za ovakve prostore i omogućava skladištenje velikog broja artikala koji imaju srednji protok. STILL MX-X serija visokoregalnih viljuškara se u ovom slučaju koristi i može dostići visine podizanja do 8m.

STILL FM-X serija skladišnih bočnih viljuškara se upotrebljava kada postoje širi prolazi između polica gde je moguć i dvosmerni interni saobraćaj.

Distributivni centri sa robom široke potrošnje koji mogu imati veoma široke asortimane se često opredeljuju za horizontalne komisionare. STILL OPX je horizontalni komisionar koji može biti i u varijanti sa podižućom platformom za rukovaoca čime je omogućeno komisioniranje ka višim policama i adekvatna optimizacija prostora.

Na kraju, važno je napomenuti da je aktuelna situacija sa pandemijom povećala potrebu za intralogističkim sredstvima i ubrzala primenu automatizovanih intralogističkih rešenja. Ovo je naročito uočljivo kod farmaceutske i prehrambene industrije gde će automatizacija u cilju povećanja efikasnosti protoka roba biti sve izraženija i primenjivija.

Lift Truck Co d.o.o
Autoput za Novi Sad 100D
011/307-66-36, 066/400-430
info@still-ltc.rs; www.ltc-systems.com

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije