Avgust 2020

Tema broja: Drumski transport - "Menadžment upravlja situacijom, ne situacija menadžmentom" - Intervju: Mišo Božić, Delamode Balkans; Budućnost...

Kako izabrati odgovarajući transportni sistem za skladište?

Skladište – sistem čiji su podsistemi funkcionalno zaokružene celine u okviru kojih se realizuju neke od transformacija na toku materijala ili informacija ⇒ grubo gledano, mogu se izdvojiti četiri osnovna podsistema = osnovne klase skladišnih procesa: PRIJEM robe, PRERADA robe, ČUVANJE robe i OTPREMA robe.

Na prijemnom/otpremnom pretovarnom frontu skladišta se pojavljuju 2 osnovne vrste sredstava unutrašnjeg transporta:

  • ciklična (viljuškari, karete, dizalice, kolica)
  • kontinualna (trakasti transporteri, valjkasti transporteri, konvejeri, kliznice i sl.)

Izbor transportnih sistema unutrašnjeg transporta u skladištu često predstavlja velik izazov za donosioce odluka, te Vam u ovom tekstu pišemo važne karakteristike različitih vrsta transportera kako biste napravili najbolji izbor u skladu sa potrebama u Vašem skladištu.

TRAKASTI TRANSPORTERI

Trakasti transporteri su pogodni za transport jediničnog ili rasutog tereta i mogu biti horizontalni, sa nagibom ili u krivini. Prilagodljivi su širokom spektru primene, od lakih specifičnih farmaceutskih proizvoda, preko kutija i paketa u industrijama hrane i pića, do transporta rasutih materijala u teškoj industriji. Nalaze primenu u proizvodnim i procesnim industrijama, automatizovanim sistemima, distribucionim centrima, fleksibilnim linijama za montažu, livnicama, aerodromima, poštama, i dr.

VALJČASTI TRANSPORTERI

Valjčasti transporteri, ili rolganzi, su transporteri koji se sastoje od fiksirano postavljenih rolni preko kojih se kreće predmet transporta. Kretanje može biti inicirano silom gravitacije ili elektro pogonom.

Gravitacioni rolganzi se koriste za transport lakih proizvoda, i to uglavnom na kraćim rastojanjima. Ovi transporteri nemaju pogon i postavljeni su pod određenim uglom tako da se proizvodi kreću pod uticajem gravitacije.

Rolganzi sa pogonom sastoje se od rolni sa lančanicima, lanaca za transmisiju pogona, potpuno zatvorenog bočnog rama i pogona (elektromotora i reduktora) nasadnog tipa. Glavne odlike ovih transportera su robustnost i pouzdanost, u kombinaciji sa fleksibilnošću. Sistem za kontrolu se lako implementira, uključujući uređaje za transfer ili gurače, foto-ćelije i druge komponente da bi se postigla puna ili parcijalna automatizacija. Najčešća primena je u automatizovanim sistemima, na krajevima proizvodnih linija, pakovanja i paletizacije, u skladištima ili linijama za montažu.

LAMELASTI TRANSPORTERI

Lamelasti transporteri su transportni uređaji koji za medij kretanja koriste lamelastu traku/lanac koja nosi predmet transporta. Koriste se za transport upakovanih tereta težine do 50kg.  Lamelasti transporteri serije su idealni za transport lakih jediničnih tereta na različite lokacije, različite kombinacije podsklopova, kao što su krivine, prelazi ili moduli za nagib, omogućuju brzu i ekonomičnu proizvodnju kompleksnih sistema. Tipovi lamelastih lanaca mogu biti čelični ili plastični, pravi ili u krivinama.

TRANSPORTERI SA MODULARNOM TRAKOM

Transporter sa modularnom trakom, pogodan je za različite aplikacije u horizontalnom i vertikalnom transportu, pod uglom i u krivinama. Može imati funkciju transporta kako upakovanih tako i rasutih tereta. Razvoj tehnologije materijala omogućio je sve veću, vrlo čestu ili u nizu aplikacija nezamenljivu ulogu modularnih traka u industrijskim procesima. Modularni Transporter je robusne građe, visokog kvaliteta izrade, prevazilazi ili u najmanju ruku ispunjava zahteve najstrožijih tržišta i procesa.

Modularne Plastične Trake su napravljene od plastičnih modula. Trake se spajaju po blokirajućem šablonu, sa šarnirnom šipkom celom dužinom, tako da su veoma jake – praktično neraskidive.

Modularna traka i modularni transporteri postali su potpuno nezamenljivi u većini aplikacija koje mogu da se sretnu u procesima u automotive industriji, prehrambenoj i industriji pakovanja, u logističkoj industriji i upravljanju materijalima, u proizvodnji i industriji guma i pneumatika, industriji građevinskog materijala.

Postoje i druge vrste transportera, ali su one manje zastupljene i proizvode se po zahtevu kupca. To su npr. transporteri za transport proizvoda upakovanih na EURO ili drugim paletama; tzv. čekvejer (engl-checkweigher) – transporter koji meri težinu objekta koji se transportuje; pužni transporteri za transport rasutih materijala velikom brzinom  i sigurnošću, zatim oklopljeni, tunelski transporteri, elevatori…

Partneri

Najpopularnije