Intralogistika: Industrija 4.0 u punoj primeni

E-commerce je postao tema kod nas u Srbiji. Sa zakašnjenjem od 10 godina i zato je sada vreme za pravi izbor i ispravne odluke kako bi se procesi valjano postavili. Samo projekat sa unapred definisanim tokom informacija i tokovima materijala može biti efikasan, pouzdan, održiv, skalabilan i fleksibilan. Bez ovih karakteristika nije moguće ispratiti rast i promene koje prate elektronsku trgovinu.

PROCESI ZAHVALNI ZA AUTOMATIZACIJU

Intralogistička rešenja za e-commerce su dostupna sa različitim konceptom, tehnologijom ili stepenom automatizacije. Ono što je zajedničko za sve je da su sami procesi zahvalni za automatizaciju. Investicije su, ako uzmemo u obzir komentare kompanija koje su to već uradile, umerene i rešive. Rok za isporuku i implementaciju ovakvih projekata je sada izazov i zahteva akciju i planiranje na vreme. Iz tog razloga na narednim stranicama prikazujemo nekoliko primera sa istaknutim rokom za implementaciju, odnosno koliko vremena je potrebno da se projekat završi i da bi proces bio go-live.

Raspolaganje, analiza i distribucija podataka u realnom vremenu je najveća korist digitalizacije. Elektronska trgovina, kao i distributivni centri generalno, imaju pristup ogromnim količinama podataka. Razumevanje i rad sa ovim podacima su vredan alat za poboljšanje performansi celog procesa. Upravljanje logističkim ili fulfilment centrom je kompleksan proces, koji se dodatno opterećuje porastom e-trgovine i brojem paketa, raznolikosti pakovanja kao i brojem destinacija za isporuku.

Najbolja strategija za budućnost je digitalizacija i analitika podataka. Kroz podatke dolazi novi nivo uvida, koji daje moć dramatičnog povećanja efikasnosti. Brinemo o opremi i sistemu koji smo instalirali, ne samo za vreme trajanja projekta i garantnog perioda, već tokom celog radnog veka opreme.

Vodimo računa o vama kao partneru, kroz projekat i nakon toga, gledamo korak unapred i nalazimo način i mehanizme da vas uključimo u sve inovacije koje prate ovu branšu globalno. Proces koji sprovodimo je koncipiran na osnovu 40 godina iskustva u biznisu i značajne baze odrađenih projekata.

HPD SORTIRANJE 90° Go-Live za 100 dana

 • Kapacitet 1,000 kom / h
 • Aplikacija fulfillment, e-commerce, retail
 • Tok informacija U realnom vremenu
 • Buka/Potrošnja 55 db / minimalna, tehnologija 24V
 • Life cycle podrška, modifikacije, unapređenja

HPD SORTIRANJE 45° Go-Live za 125 dana

 • Kapacitet 1,500 kom / h
 • Aplikacija fulfillment, e-commerce, retail
 • Tok informacija U realnom vremenu
 • Buka/Potrošnja 55 db / minimalna, tehnologija 24V
 • Life cycle podrška, modifikacije, unapređenja

SHOE SORTER Go-Live za 300 dana

 • Kapacitet 6,000 kom / h
 • Aplikacija e-commerce, courier express
 • Tok informacija U realnom vremenu
 • Buka/Potrošnja 67 db / umerena, tehnologija 400 VDC
 • Life cycle podrška, modifikacije, unapređenja

CROSS BELT SORTER Go-Live za 700 dana

 • Kapacitet 10,000 kom / h
 • Aplikacija e-commerce, courier express, 3PL
 • Tok informacija U realnom vremenu
 • Buka/Potrošnja 67 db / umerena, tehnologija 400 VDC
 • Life cycle podrška, modifikacije, unapređenja
 • Tip tereta

 

Miloš Gligorijević Dipl.Ing.

 

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije