April 2022

Tema broja: Intralogistika - MODULA Automatizovana vertikalna skladišta - OmniPro; Autostoperski vodič kroz veštačku inteligenciju - Trasing; Intralogistika distributivnih centara kroz primenu softverskih rešenja...

Februar 2022

Tema broja - Intermodalni transport: Razvojni projekti i investicije – Agencija za upravljanje lukama; Luka Konstanca - evropski izlaz na...

Novi broj

April 2022

Februar 2022

Decembar 2021

Oktobar 2021

Avgust 2021

Intralogistika distributivnih centara kroz primenu softverskih rešenja

Funkcionisanje distributivnih centara i usklađivanje radnih operacija koje se odvijaju u njima danas je nemoguće zamisliti bez primene softverskih i hardverskih rešenja. Pored transportnih sistema i sistema za upravljanje skladištenjem robe, distributivni centri se sve više okreću i sistemima za upravljanje intralogistikom. Primena softverskih rešenja u intralogističkim sistemima distributivnih centara doprinosi potpunoj dostupnosti i kvalitetnom upravljanju svim relevantnim informacijama o sredstvima unutrašnjeg transporta

Potreba za primenom rešenja nije direktno uslovljena brojem viljuškara koje imate u floti, ali činjenica je da je u distributivnim centrima sa velikim brojem viljuškara postala imperativ. Korišćenjem softverskog rešenja LogiMIND omogućena je komunikacija sa klijentima čije je poslovanje bazirano na neprekidnom radu viljuškara u distributivnim centrima.

Od momenta puštanja u rad novog viljuškara, kompletna komunikacija u vezi održavanja i servisiranja svakog viljuškara iz Vaše flote se obavlja putem ove aplikacije.

Korišćenjem softverskog rešenja LogiMIND omogućena je komunikacija sa klijentima čije je poslovanje bazirano na neprekidnom radu
viljuškara u distributivnim centrima.

Osobe odgovorne za sistem intralogistike naših klijenata dobijaju individualan pristup i potpuno transparentan uvid u sve informacije. Pored tehničkih podataka o samom viljuškaru, najvažniji podaci koji su polazna osnova funkcionisanja i korišćenja aplikacije su podaci o početnim radnim satima viljuškara i njima pripadajućim servisnim ugovorima. Oni nam daju informacije o očekivanim inicijacijama servisa kao i o potrebama obnavljanja postojećih servisnih ugovora.

Postprodajni procesi uključuju redovne, vanredne i preventivne servise viljuškara i svaki od njih započinje inicijacijom putem elektronskog radnog naloga. Radni nalog prolazi kroz veći broj faza, a svaka faza definiše u kom delu procesa se tačno nalazi predmetni viljuškar. U fazama su dostupne informacije koje se tiču ishoda urađene defektaže, zatim o ponudi za servisiranje i svim troškovima nastalim kroz postprodajni proces, i na kraju o računu i načinu fakturisanja obavljene usluge. Redovni, preventivni i vanredni servisi su definisani i u različitim varijantama servisnih ugovora bilo da se radi o kupovini ili rentiranju viljuškara i intralogističke opreme.

Primenom softverskih rešenja u distributivnim centrima u domenu intralogistike postižete velike vremenske i ekonomske uštede. Najvažnije, pružate potpunu transparentnost i uvid u ceo sistem Vaše flote i onemogućavate nastanak troškova koje izazivaju prekomerna administracija i loši komunikacioni modeli. Rukovodioci i donosioci odluka u kompanijama mogu lakše da planiraju budžete i vrše optimizaciju sistema unutrašnjeg transporta i da uvećavaju vrednost biznisa.

LIFT TRUCK CO d.o.o.
Autoput za Novi Sad 100D
011/307-66-36, 066/400-430
info@still-ltc.rs
ltc-systems.com

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije