Inovacije u paketnoj dostavi za rast i održivost e-trgovine

Pakovanje je postao jedan od prioriteta za mnoga predzeća koja se bave e-trgovinom. Kako optimizovati pakovanje u smeru održivosti, dok u isto vreme uspešno upravljati troškovima i ispunjavati očekivanja korisnika?

Doskoro, optimizacija pakovanja je bila jedan od zanemarenih segmenata poslovanja jer brendovi i dobavljači nisu bili u stanju da isprate brz rast elektronske trgovine, kao ni potrebu kupaca za bržom dostavom. Danas, pakovanje zauzima mesto pri vrhu na listi prioriteta mnogih preduzeća koja se bave e-trgovinom, što se delimično javlja kao rezultat uzimanja u obzir želje i potrebe kupaca za smanjenjem otpada i povećanom mogućnošću recikliranja ambalaže u kojoj im stižu paketi.

Ako pošaljete proizvod u kutiji koja se čini prevelika, možete biti sigurni da ćete kao feedback od kupaca dobiti negodovanje ili kritike na društvenim mrežama. Ako ga pak pošaljete u premaloj kutiji, rizikujete da vaša roba do kupca stigne oštećena, što će rezultirati još većim nezadovoljstvom kupca.

Imajući ovo u vidu, nije ni čudo to što se dobavljači i trgovci suočavaju sa situacijom u kojoj naizgled nema pravog izbora kada je u pitanju menjanje i odabir pakovanja u e-trgovini.

Realnost je da optimizacija pakovanja može biti pravi izazov jer podrazumeva uzimanje u obzir mnogobrojnih faktora – brzinu pakovanja, zaštitu paketa, troškove slanja, održivost i sam doživljaj otvaranja paketa, koji je takođe jako bitan kada je u pitanju zadovoljstvo kupaca. Povećani fokus na proces pakovanja od strane vodećeg 3PL (third party logistics) preduzeća kao što je DHL, rezultirao je novim inovacijama koje će omogućiti brendovima i dobavljačima da smanje troškove, a da pritom rade u pravcu održivosti, kako bi omogućili što veće zadovoljstvo kupaca i što bolju uslugu.

Tri strategije koje vode ka održivosti

  1. Optimizacija kartona

Istraživanje koje je sprovedeno od strane DHL-a pokazalo je da je u proseku 24% volumena paketa koji se šalju u elektronskoj trgovini, zapravo prazan prostor. Rešenje ovog problema leži u novim tehnološkim inovacijama. Korišćenje sofisticiranih algoritama za optimizaciju kartona, u kombinaciji sa „po potražnji“  pristupom pakovanju, omogućava proizvodnju odgovarajućih paketa u odgovarajuće vreme, utičući time na smanjenje troškova transporta, količine otpada i adekvatno pakovanje proizvoda, osiguranog od potencijalnih oštećenja.

2. Ponovna upotreba i recikliranje ambalaže za pakovanje

Još jedno rešenje za povećavanje održivosti u e-trgovini, koje je sve više prisutno i po predviđanju će biti sve više korišćeno, jeste ponovna upotreba ambalaže za pakovanje robe. Ponovna upotreba ambalaže je kružni proces u kome se proizvod dostavlja kupcu u ambalaži namenjenoj za ponovnu upotrebu i koju potom kupac putem pošte ili za to namenjene lokacije vraća. Kada se ambalaža vrati u distributivni centar vrši se njeno čišćenje, provera i priprema za pakovanje sledećeg paketa.

Reciklažna upotreba materijala se takođe poboljšava. DHL aktivno radi zajedno sa proizvođačima u cilju razvijanja rešenja koja će omogućiti korišćenje reciklažnih plastičnih kesa za pakovanje i ujedno postići veću održivost i smanjenje troškova.

3. Integrisan menadžment pakovanja

Proces pakovanja koji je izolovan od drugih procesa primo-predaje prozvoda ne može biti u potpunosti optimizovan. Kako bismo ga uspešno integrisali u celokupni sistem lanaca snabdevanja moramo proces pakovanja i primo-predaje sagledati kao jednu celinu. Ovo omogućava da menadžement zaposlenima bude jedinstven u celom distributivnom centru i da kvalitet usluge bude jednak u svim koracima procesa.

Pakovanje je jedan od najvažnijih i najkompleksnijih procesa u e-trgovini koje utiče na sve, od troškova transporta do zadovoljstva kupaca.  

Partneri

Najpopularnije