Informacioni sistem – ključni oslonac logističke kompanije

S obzirom na složenost i širinu prostiranja logističkih procesa koji mogu da dosegnu i daleko van granica kompanija, primena integrisanih IT rešenja je neminovna. Nivo integracije informacionih sistema je u direktnoj srazmeri sa nivoom efikasnosti i produktivnosti jedne logističke kompanije. Osnovni informacioni sistemi koji se koriste u logističkim kompanijama su sistemi za upravljanje transportom, skladištem kao i prateći softveri za povezivanje sa državnom administracijom u poslovima transporta, skladištenja i carinjenja robe.

Upravljanje logističkim procesima na bilo kom nivou danas je nezamislivo bez primene IT rešenja, pa su tako informacioni sistemi ugrađeni u temelj svake ozbiljnije logističke operacije.

DIGITAL SOLUTIONS“ je softverska kompanija koja je od početka uvidela značaj integrisanih IT sistema u logistici pa je tako sva svoja rešenja razvijala na način da zajedno čine jedan snažan, dobro integrisan, informacioni sistem.

LOGISTIK WMS je sistem koji obezbeđuje sprovođenje praćenje procesa koji su vezani za skladištenje robe u realnom vremenu. Potpuna sledljivost toka kretanja robe kroz skladište je ključna za pravovremeno donošenje odluka, izbora strategija i načina rada što doprinosi povećanju efikasnosti. Putem softverskih interfejsa WMS razmenjuje podatke sa drugim sistemima (ERP, TMS…) što povećava brzinu i tačnost u radu.

LOGISTIK TMS je rešenje za upravljanje transportom. Sistem pokriva operacije u drumskom, zbirnom, avio i kontejnerskom transportu. TMS omogućava da se na efikasan način svi podaci vezani za transport robe evidentiraju, čuvaju, organizuju, a što je važnije, kasnije lako koriste i analiziraju prilikom odlučivanja.

ŠPEDICIJA I NCTS koje je razvio „Digital solutions“ omogućavaju brzu i efikasnu pripremu dokumentacije koja prati logističke operacije i povezivanje sa državnim institucijama kao što je carinska služba.

FAKTURISANJE je sistem namenjen za fakturisanje usluga i svaki od navedenih sistema se može uvezati sa njim i u zavisnosti od raspoloživih podataka i postavki sistema fakturisanje
u potpunosti automatizovati.

Sa širokim spektrom ponuđenih rešenja „Digital solutions“ je spreman da bude partner logističkim kompanijama u suočavanju i sa najtežim izazovima koje pred njih nameću sve dinamičniji i složeniji uslovi poslovanja.

DIGITAL SOLUTIONS d.o.o.
www.digitalsolutions.rs  office@digitalsolutions.rs
011/316 9842; 063 8809 049
Gorana Kovačića 1, 11080 Beograd, Zemun

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije