Hyster kontejnerski viljuškar sa novom kabinom

Hyster kontejnerski viljuškar sa novom kabinom predstavjen je na „Hyster Rhine tour-u“.
Pre svega, nova kabina je doprinela poboljšanoj vidljivosti prilikom kačenja kontejnera iz drugog reda. Nova kabina olakšava vozaču viljuškara da nesmetano i sigurno manevriše kontejnerima u lukama i kontejnerskim terminalima. Ovo je jedna od poslednjih inovacija, koja je Hyster kompanija plasirala na tržište.

Zbog čega je došlo do ove inovativne kabine?

Kačenje kontejnera u drugom redu može da bude veoma nezahvalno, zbog smanjene vidljivosti. Do razvoja ove kabine došlo je  zbog potreba da se obezbedi veća preglednost, samim tim rukovanje kontejnerima na terminalima i lukama i  da se smanji mogućnost nastanka štete. Da bi se omogućio dobar pogled, vozačima kontejnerskih viljuškara, na drugi red kontejnera, Hyster je napravio novo inovativno rešenje.

Do kog je to inovativnog rešenja Hyster došao?

U ponudi je nova oprema na Hyster kontejnerskom viljuškaru RS46. U pitanju je kabina koja se podiže i spušta, kako bi vozači imali što bolju vidljivost, čime se omogućava vozaču da vidi drugi red kontejnera i kako bi prevazišli teške radne zadatke na terminalima i lukama.

Kako funkcioniše kabina i hidraulična “ruka”?

Hidraulična “ruka” podiže i spušta kabinu, što se može primetiti na slici. Prilikom podizanja kabine, potrebno je da na viljuškaru budu zatvorena vrata, a što se tiče sigurnosti prilikom podizanja kabine, viljuškar će automatski smanjiti brzinu kretanja na 10km/h. Osim bolje preglednosti i sigurnije vožnje, Hyster-ova kabina pruža komfor vozaču. Takođe je smanjena vibracija tokom vožnje.

Hyster je mislio i na ljudski faktor i komfor vozača

Podizanje i spuštanje kabine je veoma glatko, a brzina pomeranja kabine može da se prilagodi. Potresi, vibracije, treskanje su umnogome smanjena, što doprinosi efikasnijem upravljanju viljuškara. Ovim se stvara bolja ergonomična sredina za vozača. Hyster posebno posvećuje pažnju upravo ljudima, tj. vozačima koji duži vremenski period provedu u ovakvim mašinama.

Partneri

Najpopularnije