Avgust 2021

  Tema broja: Informacioni sistemi u logistici i transportu - 10 razloga zašto je digitalna transformacija neophodna u logistici;...

Evropski zeleni plan je tu: Kako se spremiti i izbeći „penale“?

Kamionski transport biće ozbiljno pogođen nastojanjem Evropske komisije da do 2030. za čak 55 % smanji emisiju CO2. Lognet je razvio softver za automatizaciju kojim se uz minimalnu investiciju efikasnije popunjavaju kamioni i smanjuje zagađenje do 15%. To je prvi i najjeftiniji korak za redukovanje „penala“ koji neminovno dolaze, ali, još važnije, građenje imidža pred klijentima koji traže odgovorne partnere koji brinu o zagađenju.

Što je kamion bolje popunjen manja je emisija CO2 po toni prevezene robe, pa je zbog toga Lognet razvio kompletan sistem koji korisnicima omogućava da bez skupocenih ljudskih radnih sati iskoriste pun kapacitet svojih vozila, dokažu klijentima da brinu o okolini i, što je najvažnije, smanje zagađenje sa CO2 i drastično rasterete saobraćajnice. Menadžer je korišćenjem tog sistema u svakom času svestan koliki mu je “zeleni index”, kao i koliko mu fali do zelene oznake – signala da je vozilo popunjeno efikasno i ekološki – najmanje do 90 % kapaciteta.

Sagorevanje 1 litre goriva generiše 2,62 kg ugljen-dioksida. Količina CO2 po svakoj dodatnoj toni tereta na kamionu značajno se smanjuje. Kamion koji svaki radni dan vozi na relaciji Zagreb-Beograd i nazad, s prosečnom težinom tereta od 16 t, stvoriće oko 121 tonu ugljen dioksida godišnje, koliko ukupno godišnje proizvede 17 ljudi.

Ako taj kamion bolje popuni kapacitet za 15% vozeći dodatne 2,4 tone, taj teret ima čak 72% manji uticaj na okolinu. Godišnje bi tako prevezao 876 tona više, što znači da je uštedeo 55 tura i pustio 18,4 tone ugljen-dioksida manje. Uz manje zagađenje okoline stvara se i direktna finansijska ušteda na gorivu od 5.710 EUR godišnje samo na ovoj relaciji.

ISKORIŠĆENOST VOZILA I PRAZNI KILOMETRI

Prosečna težina tereta u 2021. godini na pojedinačnom nalogu za utovar u Lognetu u celom regionu bila je 15,8 tona. To je u skladu s podacima Eurostata koji govore da je prosečna težina tereta na kamionu, u međunarodnom prevozu, u EU 16 tona. Tako prosečan šleper ima prostora za 27-28% dodatnog tereta. Međutim, postoje tereti koji imaju manju težinu, ali popune kapacitet šlepera od 33 paleta. U Lognetu 85% prevoza čine puni šleperi, i prostor za podizanje efikasnosti i smanjenje zagađivanja okoline je oko 15%. Vožnja praznog kamiona najgori je oblik zagađivanja okoline i potrošnje goriva: petinu svih vožnji u EU, prema Eurtostatu, čine prazni kamioni.

LOGNET ZELENI INDEKS

Prilikom organizacije prevoza disponenti su pritisnuti kratkim rokovima i često nemaju vremena pratiti da li su optimalno napunili kamion. Lognet Zeleni indeks podseća na to pre nego što se nalog da prevozniku. Svaki nalog na kojem je popunjenost vozila niža od 75% klasifikovan je u crveno. To je prvi signal disponentu da na vozilo treba dodati još tereta. Kada se popunjenost vozila penje od 75% do 90% nalog dobije braon boju, a kada je vozilo popunjenom više od 90% dobije zelenu oznaku.

Lognet ima i niz drugih alata koji pomažu smanjenju praznih kilometara i omogućavaju bolju popunjenost vozila:

  • Svi tereti kompanije na jednom mestu – na Lognetu različite poslovne jedinice unutar kompanije međusobno vide terete u realnom vremenu i tako optimalno organizuju transporte i ostvaruju finansijske uštede
  • Zatvorena mreža prevoznika – dodeljivanje tereta na 10 ili 15 prevoznika u zatvorenoj mreži mnogo je efikasnije nego pozivanje ili slanje upita na 3-4 prevoznika koji ne moraju uvek biti najbliži lokaciji utovara ili imati povraćaj sa lokacije istovara
  • Planiranje prevoza – omogućava da logistika vidi potrebu za prevozom mnogo ranije, te na taj način dobije više dragocenog vremena za bolje popunjavanje kamiona
  • Ponuda vozila – prevoznik nudi svojim partnerima raspoloživa vozila prema destinacijama na kojima se vozila nalaze i vremenima dostupnosti za utovar
  • Berza transporta – je alat za pronalaženje prevoznika ukoliko kompanija u svojoj zatvorenoj mreži ne može adekvatno da organizuje prevoz, a prevoznici imaju veći izbor tereta koje mogu preuzeti da smanje prazne kilometre
  • Paketi – omogućavaju kompaniji da objedini nekoliko povezanih prevoza i dodeli ih jednom od prevoznika koji tako nema prazne kilometre, efikasniji je i može ponuditi nižu cenu prevoz
  • Yard management – značajno smanjuje čekanje i tako omogućava prevozniku dodatne utovare, jer ne kasni i postaje pouzdaniji partner, te generiše manje praznih kilometara
  • Digitalni računi i dokumenti – smanjuju ispis dokumenata poput naloga za utovar ili najave prevoza, dokumenti se učitavaju iz kabine kamiona, a račun sa prilozima, umesto poštom, šalje direktno partnerima u elektronskom formatu

www.lognet.rs
+385 99 5421 177
kontakt@lognet.rs

 

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije