Delhaize Serbia uvela voice sistem

Kompanija Delhaize Serbia, u okviru holandskobelgijske rupe Ahold Delhaize, posluje kroz lanac Maxi, Mega Maxi, Tempo i Shop&Go prodavnica na više od 450 lokacija, koje snabdeva iz centralnog logističkog čvorišta u Staroj Pazovi, 40 kilometara od Beograda. Sa 70.000 m², ovo je jedan od najvećih distributivnih centara u zemlji. Svaki dan, u tri smene, roba se istovara i utovara u više od 500 kamiona, na 120 platformi i šalje do maloprodajnih objekata zahvaljujući investiciji iz 2018. godine u Honeywell Vocollect Voice i Špica VoiceXtreme rešenja. Od tada, Delhaize Serbia, radi povećanja produktivnosti, bržeg obučavanja i eliminisanja grešaka, koristi rešenje za komisioniranje koje se zasniva na glasovnim komandama.

Korišćenje voice tehnologije pružilo je mogućnost operateru da uvek ima slobodne ruke i da može da se fokusira na ostale operacije koje obavlja. Svi novozaposleni prolaze obuke, koje više ne podrazumevaju savladavanje rada sa ručnim terminalom, već samo korišćenje sopstvenog glasa.

Dejan Šarović, Ekspert za razvoj IT proizvoda u lancu snabdevanja

 

Ideja o implementaciji voice rešenja datira još od 2015. godine, da bi konačno 2018. godine implementirali rešenje u dve najveće skladišne zone, voće i povrće i skladište ambijentalnih proizvoda. Važno je naglasiti da oba skladišta imaju drugačiju metodologiju komisioniranja, što je ceo projekat činilo još zahtevnijim. Danas, nakon tri godine korišćenja imaju stabilan i efikasan sistem prikupljanja robe za maloprodajne objekte. Mlečni proizvodi, koji se skladište u trećoj zoni, komisioniraju se i dalje pomoću RF bar-kod terminala.

VOICE SISTEM

Jednokratno podešavanje glasovnog profila za svakog pojedinačnog radnika, u njegovoj radnoj okolini, je sastavni deo kratke obuke. U ovoj fazi, koja traje oko 30 minuta, svaki komisioner u mikrofon uređaja izgovara instrukcije i komande koje koristi sistem za glasovno komisioniranje, i to koristeći svoj maternji jezik, prirodnu boju glasa i naglasak. Ovi podaci se čuvaju u sistemu i koriste se prilikom logovanja u sistem i u svakoj narednoj komunikaciji između radnika i Honeywell-Špica Voice rešenja. Čim se podesi lični glasovni profil, radnik može da počne da radi. Nakon 3-4 dana treninga kroz rad, komisioner dostiže punu produktivnost, drastično brže u poređenju sa prethodnim sistemom (oko 2 sedmice).

U saradnji sa kompanijom Špica, u cilju veće efikasnosti, Delhaize je razvio posebne radne procese zasnovane na upravljanju putem glasovnih komandi. Sistem koristi 140 Honeywell Talkman A730 glasovnih terminala i isti broj bežičnih slušalica tipa SRX-2.

VOICEXTREME

U okviru procesa isporuke robe, sistem Delhaize WMS prima narudžbine sa više od 450 lokacija, a zatim izračunava optimalni redosled komisioniranja. Instrukcije se prenose posebnim softverom (middleware) VoiceXtreme, koji je razvila kompanija Špica, prevode se u specifične naredbe za komisioniranje i šalju putem bežične mreže (WLAN) do glasovnih terminala (Talkman). Svaki glasovni terminal pretvara podatke u glasovne komande, koje se zatim putem Bluetooth-a šalju do slušalica na glavi komisionera. Ako je potrebno, komande se mogu ponoviti.

Proces komisioniranja robe u magacinu voća i povrća koji koristi Delhaize Serbia, sa dodatkom Voice rešenja, smatra se jedinstvenim u logističkom sektoru na ovom prostoru. Primljene palete robe se u procesu komisioniranja deselektuju na prazne palete. WMS-dodeljuje opseg praznih paleta za svaki objekat, a dalje korišćenjem VoiceXtreme rešenja i Talkman uređaja, operater dobija jasne glasovne instrukcije koju punu paletu treba da preuzme te jednostavnim dijalogom odloži potrebnu količinu kutija. Operater se upućuje na tačnu lokaciju komisioniranja instrukcijom o prolazu i oznakom pozicije. Kada stigne na lokaciju vrši potvrdu prisustva čitanjem kontrolnih cifara na poljima različite boje, a Talkman trenutno potvrđuje da li je na tačnoj lokaciji. Potom, glasovni sistem daje informaciju o potrebnom broju kutija koje treba odložiti sa pune palete na paletu koja je određena za slanje na odredište.

INTEGRACIJA RAZLIČITIH SISTEMA KOMISIONIRANJA

Uz nesebičnu podršku kompanije Špica, i elementima Voice sistema, Delhaize Serbia je razvio dodatni sistem sortiranja “Put by light”, koji im je omogućio rad na više naloga različitih objekata u isto vreme, tzv. “multipiking”. Klasični komisioni viljuškari, sa zahvatom 2 standardne Euro palete, imaju mogućnost nadogradnje i, pored standarnde opreme, budu opremljeni sa zelenim i plavim LED svetlima, koja su postavljena iznad paleta i daju signal na koju poziciju treba izvršiti smeštanje proizvoda.

„Stalni rast i razvoj su neminovnost u svetu logistike, gde su praćenje trendova i korišćenje savremenih tehnoloških rešenja potreba, a saradnja sa renomiranom kućom kao što je ŠPICA bila je logičan korak za kompaniju Delhaize Srbija.

Nemanja Ivković, direktor lanca snabdevanja

Nakon što putem glasovne komande komisioner izgovori kontrolne cifre na skladišnoj lokaciji, zrak svetlosti obeleži paletu koja je dodeljena datoj narudžbini. Displej, prikačen za svetlo, prikazuje količinu artikala koje treba preuzeti. To omogućava da se precizno „veže“ narudžbina za tačnu poziciju sa koje se vrši komisioniranje. Još jedna specifična karakteristika ovog rešenja jeste integrisana provera robe koju treba komisionirati. Pre nego što se preuzme prva kutija sa nove palete, sistem pita za cifre odgovarajućeg bar-koda. Pri odgovoru, radnik može da pročita poslednje četiri cifre ili da upotrebi bar-kod skener integrisan u Talkman uređaj. Talkman ne mora da se skida sa pojasa ni u jednoj situaciji, što olakšava posao.

KORISTI

Dodatna korist koju omogućavaju Honeywell vocollect Voice i Špica VoiceExtreme rešenja odnosi se na podatke koji danas mogu da se prikupe u procesu komisioniranja. U
odnosu na period pre uvođenja ovog sistema, podaci su granulirani i daju mogućnosti za kvalitetnije analize procesa, koliko vremena ode na komisioniranje, koliko na kretanje u skladištu, koliko za druge aktivnosti, kao i planiranje buduće optimizacije. Uvideli su da se oko jedne trećine radnog vremena utroši na preuzimanje proizvoda, a čak dve trećine na kretanje i postavili su cilj da se znatno poveća procenat vremena koje se koristi za  preuzimanje proizvoda.

Zahvaljujući uvođenju sistema za upravljanje glasom, kroz procese koji su razvijeni za interne potrebe kompanije, Delhaize Serbia je osigurao poštovanje najviših standarda kvaliteta, visoku efikasnost, uz najmanji procenat grešaka.

 

Špica
www.spica.rs; info.rs@spica.com
+381 11 435 04 58
Milutina Milankovića 1K, Beograd

 

Možda Vas interesuje još:

 

 

Partneri

Najpopularnije