Daske i ekseri – njeno veličanstvo gospođa paleta

Zvuči neverovatno da se u Sjedinjenim Američkim Državama 46% od ukupne obrade drveta koristi za pravljenje paleta. Kako je ravni kvadar sklopljen od neke količine dasaka i eksera, prerastao u najvažniju, nezaobilaznu i toliko prisutnu komponentu u lancu snabdevanja? Neizostavni komad svakog industrijskog objekta, proizvodnog, skladišnog i distributivnog. Toliko važnu da se danas u SAD oko 80% od ukupnog transporta vrši na paletama.

Intralogiskički proces za palete je zato veoma važan. Transport paleta, hendlovanje i manipulacija kroz proces su integrisani već u fazi planiranja investicije, a i kasnije kroz organizaciju projekata i njihovu implementaciju. U početku su postojale samo drvene palete u jednoj dimenziji, vremenom se lepeza proširila na razne materijale i dimenzije. Danas imamo nekoliko osnovih tipova materijala, drvene, plastične i čelične, kao i standardne dimenzije EPAL paleta 800x1200mm, i industrijska paleta 1000×1200 mm.

TRANSPORT PALETA JE LINK KOJI POVEZUJE PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU

U proizvodnim procesima to je automatizovani ciklus sa linijom za transport koja opslužuje robote ili manipulatore za formiranje paleta, uvijanje, obeležavanje i isporuku ka sladištu. Linija za transport paleta je kombinacija sledećih tipova:

 • Valjčasti transporteri, palete se transportuju orijentisane uzdužno, preko rolni.
 • Lančasti transporteri, palete se transportuju orijentisane poprečno, preko staza lanaca.
 • Obrtna platforma, okretanje palete za 90/180/360 stepeni, kretanje bez promene orijentacije.
 • Ugaoni Modul, okretanje palete za 90 stepeni, kretanje sa drugom orijentacijom.

Linija za transport paleta u ciklusu skladištenja je nešto drugačija, delom zato što su procesi manje automatizovani nego u proizvodnji, više je ručnog rada i slobodnog kretanja operatera. Potpuno automatska skladišta su uvek najbolje rešenje, ali se i u običnim skladištima može postići dovoljan nivo automatizacije. Palete se mogu preuzimati manualno ili automatski – transporterima ili AGV, a skladištiti ili otpremati gravitacionim stazama koje obezbeđuju opciju beskontaktnog čuvanja paleta. Linija za transport paleta je kombinacija istih tipova kao i kroz proizvodni proces.

 • Automatizovani transport paleta unutar skladišta ili DC/LC obezbeđuje uštedu od 50% potrebnog prostora, kao i 75% manje tranzitnih koridora.
 • Eliminišu se klasični viljuškari, umanjuje se mogućnost da dođe do povrede operatera. Obezbeđuje se optimalan, unificiran i bezbedan radni proces.

VERTIKALNI TRANSPORT PALETA – LIFT

Glavna odlika je minimalni footprint. Karakteriše ga pouzdanost i robusna konstrukcija, veliki broj opcija za konfigurisanje i rad sa veoma niskim nivoom buke. Može da radi i kao sorter sa isporukama paleta na različitim spratovima. Lift za palete je jednostavan za instalaciju kao jedinična komponenta, kao i za integraciju u automatizovani transportni sistem. Predstavlja efikasno i skalabilno rešenje za svaki proces.

Tehničke karakteristike:
 • Visina ulaganja 500 mm
 • Visina podizanja od 2,75 do 15 metara
 • Maksimalni kapacitet 60 paleta/h
 • Maksimalna težina palete 2 t
 • Dimenzije paleta 1200x800mm, 1200x1000mm
 • Opcija ulaganja i preuzimanja tereta sa svih strana
 • Pogodan za vertikalno sortiranje na više nivoa
 • Opremljen sigurnosnom zaštitom od pada

HORIZONTALNI TRANSPORT PALETA – TRANSFER CAR

Transfer car (Shuttle) je elegantno i funkcionalno rešenje za transport i komisioniranje punih/praznih paleta prema zahtevima procesa. Glavna odlika je dužina staze od skoro 100 metara. Efikasan je kao veza između proizvodnje i skladišta, karakteriše ga pouzdanost, veliki broj opcija za konfigurisanje i izuzetno tihi rad. Može da radi i kao sorter sa isporukama paleta na razlicite linije. Jednostavan za instalaciju i integraciju u automatizovani transportni sistem. Predstavlja efikasno i skalabilno rešenje za svaki proces.

Tehničke karakteristike:
 • Visina ulaganja i otpreme 500 mm
 • Maksimalna dužina pruga 95 metara
 • Maksimalna brzina kretanja 5 m/s
 • Maksimalna težina palete do 1 t
 • Dimenzije paleta 1200x800mm, 1200x1000mm
 • Pogodan za horizontalno sortiranje

 

Trasing d.o.o.
www.transportnisistemi.rs
info@trasing.co.rs
+381 (0)37 806 590, +381 69 16 22 155

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije