CYCLE WMS – Ključni faktor za efikasnu logistiku

24.05.2023.

Kompanija Cycle već 18 godina implementira kompleksna i integrisana rešenja u logistici širom regiona, a kao deo ovih rešenja, pružaju i implementaciju Warehouse Management System (WMS) sistema. WMS je softversko rešenje koje omogućava efikasno upravljanje skladištem, precizno praćenje inventara, kontrolu kretanja robe i optimizaciju procesa unutar skladišta. Implementacija WMS sistema u poslovanje kompanije može značajno unaprediti efikasnost poslovanja i povećati konkurentnost na tržištu. Pored toga, WMS sistem pruža mogućnost praćenja performansi skladišta i donošenja odluka o unapređenju procesa na osnovu realnih podataka. S obzirom na svoje znanje i iskustvo u logističkim procesima, Cycle je u stanju da pruži WMS sisteme koji su prilagođeni specifičnim potrebama svojih klijenata. Ovi sistemi omogućavaju skladištima i distribucivnim centrima da efikasnije upravljaju inventarom, praćenjem proizvoda od trenutka kada stižu u skladište do trenutka kada se iz njega izdaju.

Cycle-ov WMS sistem se lako integriše sa drugim rešenjima koje kompanija pruža, čime se postiže potpuna integracija logističkih operacija. Takođe, Cycle-ov WMS sistem je lokalno razvijen i podržan od strane regionalnog tima, što omogućava izuzetnu fleksibilnost i brzinu reagovanja na kratke rokove.

Implementacija WMS sistema dovodi do povećanja efikasnosti skladišnih operacija, smanjenja grešaka u inventarisanju i upravljanju zalihama, smanjenja vremena obrade porudžbina i smanjenja troškova rada i operativnih troškova. Ovo sve dovodi do povećanja produktivnosti skladišta i poboljšanja iskustva kupaca.

Ukupno gledano, Cycle ima značajno iskustvo u implementaciji WMS sistema koji omogućavaju njihovim klijentima da upravljaju skladišnim procesima i operacijama na efikasan i precizan način. Njihovi sistemi pružaju potrebnu fleksibilnost i brzinu reagovanja na promene u poslovnom okruženju, što omogućava da se postigne najbolji mogući rezultat u skladišnim operacijama.

Pored WMS rešenja, Cycle takođe nudi širok spektar logističkih usluga uključujući fleet management, međunarodni transport, distribuciju i kurirsku službu, carinske operacije i B2B usluge. Ova raznolika ponuda omogućava Cycle-u da pruži potpunu logističku podršku svojim klijentima, bez obzira na njihove specifične potrebe. Uz kombinaciju naprednih tehnologija, iskustva i stručnosti, Cycle je u stanju da pruži efikasna i pouzdana rešenja za logističke izazove.

ZAŠTO ODABRATI CYCLE?
Najveća referenca u logistici
Najveće iskustvo u ovoj grani industrije
Iskusan tim IT stručnjaka sa odličnim znanjem procesa u logistici
Podrška kritičnim procesima 24/7

SPISAK FUNKCIONALNOSTI:
Master data – Osnovni podaci o vlasnicima robe, kupcima, artiklima, pakovanjima i sl.
Dizajn skladišta – Definisanje lokacija, zona, dokova…
Podrška za RF terminale – Svi procesi se mogu voditi papirno ili putem RF terminala
Podrška za bar code – Bar kod je podržan na svim dokumentima u službi automatizacije i ubrzanja svih procesa u skladištu
→ Proces prijema – Prijem robe u skladište putem Najave prijema/ Nabavnog naloga ili ručnim unosom. Skeniranje serijskih brojeva i povezivanje sa garancijama.
Razmeštaj robe – Razmeštanje robe na krajnje lokacije nakon prijema
Dopuna komisionih lokacija
Odabir robe – Sistemski asistiran ili ručni odabir robe sa lokacija
Otprema robe – Priprema za otpremu i utovar vozila. Skeniranje serijskih brojeva kod utovara u vozilo.
Upravljanje zalihama – Premeštanje, podešavanje, blokiranje, popis
Praćenje osobina zaliha – Praćenje robe po roku trajanja, praćenje zaliha po lotu šarži/ seriji, praćenje robe po datumu isteka
Sledljivost robe kroz ceo tok od prijema do otpreme
Obezbeđivanje eventualnih izveštaja vezanih za sledljivost propisanih od strane države
Modul za carinsko skladište
Integracija ERP preduzeća
API za integraciju sa partnerima

Jedno od integrisanih rešenja implementirano je u kompaniji M&M Militzer & Münch, rešenje koje spaja Mantis WMS i Cycle TMS, omogućujući automatsko sortiranje i rutiranje robe uz sistemsko praćenje koleta u skladištu. U Montenomaks-u je kreirano potpuno automatizovano rešenje za carinska skladišta, uključujući i procese carinskih operacija za pošiljke FedEx i TNT. Logistar i Transfera primenili su Cycle Order Managment za planiranje i administraciju naloga prijema i otpreme prema Gold WMS, uključujući i API za razmenu podataka prema WMS, koji se koristi od strane vodećih principala u Logistaru.

O kompaniji
Cycle je preduzeće koje još od 2004. implementira kompleksna rešenja u logistici širom regiona. Sa preko 500 implementacija, iskusnim timom IT stručnjaka i dokazanim rešenjima, Cycle je pouzdan partner u implementaciji najsloženijih logističkih rešenja. Sva rešenja su lokalno razvijena i podržana od regionalnog tima, što omogućava fleksibilnost i brzinu reagovanja na kratke rokove. Cycle je uspeo svojim partnerima da pruži prednost na tržištu i sposobnost zadovoljavanja najrazličitijih zahteva klijenata.

Partneri

Najpopularnije