April 2022

Tema broja: Intralogistika - MODULA Automatizovana vertikalna skladišta - OmniPro; Autostoperski vodič kroz veštačku inteligenciju - Trasing; Intralogistika distributivnih centara kroz primenu softverskih rešenja...

Februar 2022

Tema broja - Intermodalni transport: Razvojni projekti i investicije – Agencija za upravljanje lukama; Luka Konstanca - evropski izlaz na...

Novi broj

April 2022

Februar 2022

Decembar 2021

Oktobar 2021

Avgust 2021

CEP Industrija-ekspertiza i iskustvo za inovativna rešenja

Raspolaganje, analiza i distribucija podataka u realnom vremenu je najveća korist digitalizacije. U današnjoj CEP (CEP – Currier Express Parcel) industriji logistički centri imaju pristup ogromnim količinama podataka. Razumevanje i rad sa ovim podacima su vredan alat za poboljšanje protoka sortiranja u centru za distribuciju paketa. Upravljanje logističkim centrom je kompleksan proces, koji se dodatno opterećuje porastom e-trgovine, broja paketa, raznolikosti pakovanja, kao i brojem destinacija za isporuku. Najbolja strategija za budućnost je digitalizacija i analitika podataka. Kroz podatke dolazi novi nivo uvida, koji daje moć dramatičnog povećanja efikasnosti.

RAST CEP INDUSTRIJE

Kompanije širom sveta se utrkuju u razvoju novih tehnologija. Razvijaju se novi modeli lanaca snabdevanja sa glavnim ciljem da se ubrza isporuka, ali i da se poveća zapremina i težina paketa. Velike kompanije su donele nove trendove kojima svi moraju da se prilagode. Tempo je sve jači, paketi dolaze sa svih strana i odlaze na sve strane.Sve je više korisnika, a serije su sve manje. Potrošači se sve više okreću elektronskoj trgovini i to za sve svoje potrebe. Vrednost globalnog tržišta za dostavu paketa, odnosno za CEP industriju u 2019. godini je bila oko 400 milijardi eura. Procena je da je tokom prošle godine tržište premašilo 500 milijardi eura. Dostavljeno je 103 milijarde paketa na globalnom nivou. 50% od toga je generisano u Kini ili ima veze sa Kinom. Najveća vrednost tržišta je u USA, u 2019. godini iznos je bio oko 125 milijardi eura što je skoro trećina ukupnog svetskog tržišta. Vrednost kineskog u istoj godini je bila oko 60 milijardi eura – upola manje od američkog. Godišnji rast u razvijenim zemljama u 2019.godini prelazi 15%, dok u manje razvijenim taj procenat ide i do 120%. Kompanija Amazon je zabeležila u 2019. godini neverovatan rast od 155% u sektoru logistike.

INTRALOGISTIKA

Svaka faza logističkog procesa isporuke robe je važna, od trenutka kada se paket preuzme od pošiljaoca do trenutka kada stigne na krajnje odredište. Naš je posao intralogistika – sve ono što se dešava unutar logističkog ili distributivnog centra. Trasing Conveyors je System Integrator koji uvodi nove tehnologije. Inovativnim pristupom dizajniramo rešenje koje je optimalno i funkcionalno. Na taj način povećavamo efikasnost logističkog hub-a i obezbeđujemo da naši klijenti na vreme i bez smetnji obavljaju svoj posao.

SORTIRANJE

U redovima ispod predstavićemo 3 načina za sortiranje pošiljaka i paketa. Zajedničke karakteristike za sva tri tipa su:

 • MFC softver za protok materijala, PLC upravljanje transportnim sistemom,
 • Integracija sa postojećim softverom – WMS, SAP, Scada …
 • Skeniranje bar koda 1D i 2D sa 3 do 6 strana,
 • Stacionarno ili dinamičko merenje težine i zapremine paketa,
 • Jednostavne modularne konstrukcije koje omogućavaju fleksibilnost u radu, modifikacije i unapređenja,
 • Jednostavno održavanje.

HPD SORTIRANJE – kapacitet do 1.500 paketa/h

 • Brzina glavnog transportnog voda do 1,5 m/s
 • Sistem dostupan u dve standardne širine 420 i 620 mm
 • Mogućnost sortiranja pod uglovima 30, 45, 60 i 900
 • Brzina odziva HPD uređaja 0,3 s
 • Predviđen za sortiranje plastičnih i kartonskih kutija
 • Maksimalne dimenzije tereta 800×600 mm
 • Maksimalna težina tereta 30 kg
 • Opcija Zero pressure accumulation
 • Nizak nivo buke – max 55 db
 • Bezbedan rad transportnog sistema na 24VDC

Rešenja za tehnologiju transporta, hendlovanje tereta, tip komunikacije i protok informacija su u skladu sa najnovijim dostignućima u nauci. Kvalitet, tehničke karakteristike i funkcionalne performanse opreme su najsavremenija rešenja koja se mogu pronaći na globalnom tržištu. Uvek se trudimo da čuvamo zdravlje ljudi i sredinu u kojoj živimo. U skladu sa tim oprema je sa niskim stepenom buke i malom potrošnjom energije.

SHOE SORTER – kapacitet do 8.000 paketa/h

 • Brzina glavnog transportnog voda do 3 m/s
 • Sistem dostupan u standardnim širinama od 500 do 900 mm
 • Sortiranje pod uglom 450
 • Potreban minimalni razmak između paketa 300 mm
 • Predviđen za sortiranje tereta sa ravnim dnom, plastičnih i
 • kartonskih kutija, vecih koverata i dr.
 • Maksimalne dimenzije tereta 1000×800 mm
 • Maksimalna težina tereta 50 kg
 • Veoma nizak nivo buke
 • Rad transportnog sistema na 400 VDC
 • Snaga pogonske jedinice 30 k

CROSS BELT SORTER – kapacitet max 15.000 paketa/h

 • Brzina glavnog transportnog voda do 2,5 m/s
 • 2 tipa Cross belt sortera, vertikalni i horizontalni
 • Sortiranje pod uglom 900
 • Bez ograničenja u dužini, na svakih 70 metara instalira se
 • nova pogonska jedinica
 • 4 standardne veličine poprečnih sortirnih traka: 440×600,
 • 500×700, 650×1000 i 650×1350 m
 • Predviđen za sortiranje svih vrsta tereta: kutije, paketi, mali
 • paketi, kese, koverte, garderoba i dr.
 • Maksimalne dimenzije tereta 1200×600 mm
 • Maksimalna težina tereta 50 kg
 • Nivo buke – max 67 db
 • Rad transportnog sistema na 400 VDC
 • Pokretanje poprečnih sortirnih traka mehaničkim putem

Za više informacija o sorterima i konvejerima svih vrsta kontaktirajte kompaniju Trasing na neki od navedenih načina:
info@trasing.co.rs
037 806 056
0691622113

Partneri

Najpopularnije