Intralogistika

Put do svetskog tržita kroz Srbiju

Austrijska, nezavisna, konsultantska kompanija LNConsult, sa sedištem u Fernicu kod Graca i poslovnicom u Beču, nakon nekoliko zapaženih projakta u Srbiji je...

Akcija prilikom kupovine Toyota elektro-paletara LWE160

Prilikom kupovine Toyota elektro-paletara LWE160 do 31. decembra 2020. godine, Toyota Material Handling Srbija vam daje BESPLATNU AKTIVACIJU I_SITE Toyota flotnog menadžmenta.

Mobilni roboti i prilagodljivost skladišta

Pandemijski i naizgled nezaustavljivi porast e-trgovine ubrzava implementaciju robota u skladištima, jer se kompanije koriste fleksibilnim automatizovanim rešenjima za rešavanje sve većih...

Intralogistika

Put do svetskog tržita kroz Srbiju

Austrijska, nezavisna, konsultantska kompanija LNConsult, sa sedištem u Fernicu kod Graca i poslovnicom u Beču, nakon nekoliko zapaženih projakta u Srbiji je...

Akcija prilikom kupovine Toyota elektro-paletara LWE160

Prilikom kupovine Toyota elektro-paletara LWE160 do 31. decembra 2020. godine, Toyota Material Handling Srbija vam daje BESPLATNU AKTIVACIJU I_SITE Toyota flotnog menadžmenta.

Mobilni roboti i prilagodljivost skladišta

Pandemijski i naizgled nezaustavljivi porast e-trgovine ubrzava implementaciju robota u skladištima, jer se kompanije koriste fleksibilnim automatizovanim rešenjima za rešavanje sve većih...