“Menadžment upravlja situacijom, ne situacija menadžmentom” – Intervju: Mišo Božić, Delamode Balkans

U situaciji u kojoj se nalazimo, od najveće je važnosti naći način za bezbedno funkcionisanje. Kompanija Delamode Balkans napravila je model u kojem trećina zaposlenih u kancelarijama rade od kuće, a ostala dva tima su međusobno izolovana. Kada je reč o radnicima u skladištima i vozačima, pored svih preduzetih mera, kvalitet komunikacije na najvišem nivou je obavezan – rekao je za naš časopis Mišo Božić, generalni direktor za zapadni Balkan u kompaniji Delamode Balkans.

S pojavom virusa COVID-19 u poslovnom svetu je stvoreno okruženje u kom se oseća nesigurnost i neizvesnost za period koji dolazi. Još u 2019. godini se očekivao pad proizvodnje zbog tenzija nastalih između vodećih ekonomija sveta, a projekciju je dodatno pogoršao uticaj pandemije.

Na osnovu izveštaja MMF-a se očekuje prosečan pad GDP-a u Evropi od 6,7%, Severnoj Americi 6%, Australiji od 6,7% dok se rast GDP-a očekuje u zemljama Centralne i Istočne Afrike i Jugoistočne Azije. Globalno GDP će sa 2.9% iz 2019. godine pasti na -3% u 2020. Industrijske grane koje su najviše zahvaćene pandemijom su turizam i hotelijerstvo zbog zatvaranja granica,
ograničenja radnog vremena, broja gostiju koji mogu da borave u zatvorenom prostoru kao i same reakcije stanovništva usled smanjenog poverenja. Kada govorimo o poverenju stanovništva i ograničenjima koja je donela pandemija izazvana virusom COVID-19 neizostavno je da su se promenile i navike kupaca tako da umesto tradicionalne kupovine u prodavnicama i tržnim centrima ili obroka u restoranima prelazi se na „online“ kupovinu i sve veću ulogu kurirskih službi.

Za razliku od dosadašnjih situacija kada su pojedine zemlje, regioni ili ceo svet bili u recesiji danas se ceo svet nalazi u okruženju u kom se niko pre nas nije nalazio što nas dovodi na neku početnu poziciju odakle u zavisnosti od strategije i reakcije menadžmenta zavisi ishod poslovanja privrednih subjekata. Najpribližnije sa čim možemo uporediti trenutno poslovno okruženje su 20-te godine prošlog veka kada smo imali pandemiju Španske groznice, ali za razliku od tada danas moramo imati u vidu napredak tehnologije i mnogo veći uticaj turizma i putovanja na globalnu ekonomiju.

Partneri

Najpopularnije