Logistika distribucije je umetnost poslovanja – Sanja Bonić, direktorka Euromont Logistic

Sanja Bonić, direktorka kompanije Euromont Logistic – novog logističko distributivnog
centra u Novom Sadu – u intervjuu za Logistiku i Transport otkriva koji su faktori ključni
za uspešnu distribuciju, koliki procenat ukupnih troškova treba da bude rezervisan za ovu granu logistike, kao i na koji način klijenti štede novac i vreme ako odluče da kompletnu logistiku prepuste logističkom provajderu.

Distribucija predstavlja jedan od najvažnijih stubova savremenog potrošačkog društva koje zahteva brz i pravovremen protok robe i informacija, uz što manje troškove i nižu konačnu cenu za krajnjeg kupca. Naravno, osnovni cilj svake kompanije je konkurentnost proizvoda, rast i profitabilnost tako da racionalizacija poslovanja uz minimalna ulaganja i maksimalne uštede predstavlja veliki izazov.

Koji je optimalni procenat troškova koji treba da bude rezervisan za distribuciju?
U visoko razvijenim zemljama ukupni troškovi fizičke distribucije robe su ispod 10%, dok kod nas oni prelaze 20%. Najveće uštede se mogu ostvariti efikasnom strategijom
planiranja i kontrole u sektoru transporta, skladištenja, upravljanjem zalihama i na kraju administrativnim troškovima. Kroz efektivna logistička rešenja, inovacije i uvođenje…

Partneri

Najpopularnije