Inovativnost u službi energetski efikasnog poslovanja

Nemačka kompanija Hörmann je svetski lider u proizvodnji garažnih i industrijskih vrata, a na tržištu Srbije je prisutna duže od jedne decenije. Već dugi niz godina, pored razvijanja svoje proizvodnje i izgradnje poverenja kupaca širom sveta, veliku pažnju posvećuje zaštiti životne sredine i razvoju proizvoda koji omogućavaju štednju električne energije u industriji i domaćinstvima. O tome da li imamo pravo da biramo da li ćemo da štedimo električnu energiju i koristimo energetski efikasne proizvode ili je u današnje vreme to jedan od imperativa odgovornog življenja i poslovanja, razgovaramo sa direktorom Hörmann Serbia Bojanom Simovićem.

Poslednjih godina, a čini se nikad više nego danas, štednja električne energije postaje prioritet u svetu, ali i u našoj državi. Industrija u potrošnji električne energije učestvuje sa 29 procenata, koliko je važno da se maksimiziraju uštede baš u ovom sektoru?

Kompanija Hörmann puno pažnje posvećuje razvijanju čitave lepeze proizvoda koji omogućavaju rad u komfornom, ali pre svega sigurnom okruženju. Od velike važnosti je ušteda u sektoru industrije, zato što najveći potrošači mogu najviše i da uštede. Upravo zato naši proizvodi pored neprikosnovenog kvaliteta, pouzdanosti i dugotrajnosti, jesu i energetski efikasni. Uticaj industrijskih vrata i pretovarnih rampi, kada govorimo o uštedi električne energije u industriji, ima veliku ulogu jer čine deo omotača zgrade logističkih preduzeća. Utovarna mesta mogu da budu tačke velikog gubitka, odnosno ako se dobro projektuju, tačke od ogromnog potencijala za uštedu energije. Ona treba da budu konstruisana tako da zadržavaju toplotu u objektu, ne samo pri samom utovaru i istovaru robe, već i kada se ne koriste. Tako na primer i kada su vrata zatvorena, energija može da se gubi zbog prenosa toplote preko vrata i pretovarnog mosta. Koliki će biti gubitak energije zavisi pre svega od dimenzije vrata, njihovog koeficijenta toplote, kao i kako vrata dihtuju. Pretovarne rampe su takođe termička ahilova peta mnogih hala i baš iz tih razloga naša kompanija je posvetila veliku pažnju proizvodnji rampi koje maksimalno štede gubitak električne energije.

Kompanija Hörmann je nedavno na tržištu lansirala novu utovarnu rampu. Koliko novi proizvodi, ali i oni koji su već prepoznati po svom kvalitetu i energetskoj efikasnosti, poput segmentnih vrata, doprinose podizanju svesti kupaca o važnosti biranja proizvoda koji štede električnu energiju?

Hörmann je na tržište lansirao novu, termički efikasnu teleskopsku utovarnu rampu HTL2 ISO koja obezbeđuje do 55 procenata bolju toplotnu izolaciju u zatvorenom i utovarnom položaju, u poređenju sa standardnom utovarnom rampom. Ovaj tip rampe u kombinaciji sa segmentnim vratima sa produženim donjim panelom, korisnicima objekata sa kontrolisanom temperaturom nudi energetski najefikasniju kombinaciju pretovarne rampe i vrata koja se mogu naći na tržištu. Vrata sa dobrom toplotnom izolacijom nisu važna samo za hladnjače. Danas se sve veći broj logističkih objekata gradi uz uvažavanje principa održivosti i za to poseduju odgovarajuće sertifikate. Prema ovim zahtevima, Hörmann je za svoja industrijska segmentna vrata razvio termički prekid koji poboljšava toplotnu izolaciju celih vrata. ThermoFrame predstavlja poseban dihtung koji se postavlja između zida i vođenja. Na taj način se povećava toplotna izolacija segmentnih vrata i do 40 procenata.

Vaša kompanija, poznata po inovacijama, kreirala je i najbrža vrata na svetu. Koji je njihov značaj?

U pitanju su vrata nove generacije, naš patent, sa brzinom otvaranja većom od četiri metra u sekundi. Zahvaljujući velikim segmentima omogućeno je da vrata budu skoro potpuno transparentna, što omogućava prodor velike količine svetlosti, ali i umanjuje mogućnost eventualnih nezgoda. Ušteda energije se osigurava smanjenjem gubitka toplog, odnosno hladnog vazduha. Proračuni pokazuju da koeficijent toplotne izolacije vrata i vreme koliko su vrata otvorena imaju veliki uticaj na potrošnju energije u objektima. Pri tome razmena vazduha, svejedno da li ulazi ili izlazi topli vazduh, najviše doprinosi gubitku energije. Ova razmena zavisi od mnogih parametara, kao što su veličina objekta, veličina vrata, broj ciklusa vrata, jačina grejanja, brzina vetra, itd. Svakako da vrata i pored toga što poseduju termičku izolaciju neće imati uticaj na uštedu energije ukoliko se ceo dan drže otvorena, ako je njihov ciklus kretanja predug, odnosno ako je njihova brzina prespora. Zato kombinacija termički optimizovanih vrata sa dobrom toplotnom izolacijom iinteligentnom automatizacijom, sa kratkim ciklusima kretanja, dovodi do značajne uštede energije. Uticaj vrata na potrošnju energije jednog objekta je znatno veći nego što se misli i to moramo imati u vidu. Vrata su inače relativno mala investicija u poređenju sa ostalim troškovima prilikom izgradnje novog objekta, a to je 2-3 odsto od vrednosti celog objekta. Jedan broj naših klijenata ima svest da odabirom određenog proizvoda, bilo za industrijske potrebe ili potrebe domaćinstva, bira ne samo kvalitet i pouzdanost, nego i proizvod koji doprinosi uštedi električne energije. Svedoci smo velikih poskupljenja i nestašica energenata što neminovno zahteva optimizaciju njihovog korišćenja. Naša kompanija kupcima nudi proizvode koji omogućavaju smanjenje potrošnje električne energije, a samim tim i smanjenje njihovih troškova. Danas odgovorno korišćenje električne energije predstavljana neki način i civilizacijsku tekovinu, jer odgovornost nije samo usmerena ka smanjenju troškova kroz njeno optimalno korišćenje, već i odgovornost prema prirodnim resursima i pokolenjima koja dolaze.

Hörmann Serbia d.o.o.
www.hormann.rs
info@hormann.rs

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije