Šta će biti sa cenama drumskog teretnog transporta?

Tržište drumskog teretnog transporta izvuklo se iz pandemije osnaženo, ali stvari od tada ne funkcionišu kao i obično. Danas, ovaj sektor mora da se nosi sa novim izazovima, na čelu sa inflacijom i očekivanom recesijom koja se nazire krajem 2022. godine, što su sve signali da dalji porast troškova preti opstanku prevoznika.

EKONOMSKI POKAZATELJI U EVROPI

Prema poslednjim podacima Eurostata, statistički zavod Evropske Unije (EU), navodi da inflacija raste u svim evropskim državama, dostižući rekordno visoku godišnju stopu od 9.9% u Evrozoni, ovog septembra, u poređenju sa 9.1% iz avgusta 2022, opterećujući troškove i potražnju. Nemačka je iskusila jedan od najvećih porasta, sa stopom od 10.9%, više nego druge velike evropske članice, kao što su Italija (9.4%), Španija (9%), i Francuska (6.2%). Sve u svemu, više od polovine od 19 zemalja Evrozone zabeležilo je dvocifreni nivo inflacije u septembru 2022. godine, pokazuju podaci Eurostata. Najveći doprinos godišnjoj inflaciji u oblasti Evrozone došao je iz energetskog sektora. U septembru 2022. godine, cene energenata skočile su za 40.8%, sa 38.6% od prethodnog meseca, prema proceni Eurostata. A šta je sa gorivom, najvećom glavoboljom sektora transporta?

Prema nedeljnom biltenu o cenama nafte EK, dizel auto ulje EUR27 došlo je skoro do 2 EUR, 7.11.2022, u poređenju sa cenom od 1.5 EUR koja je bila početkom januara 2022, što je porast od 33.3%. Cene dizela su u porastu od marta 2022, kada je prosečna cena dostigla svoj vrhunac, ali je postala nešto stabilnija. Prethodno pomenuti podaci prikazuju pesimistični izgled evropske privrede u bliskoj budućnosti. Prema Ekonomskoj prognozi EK za jesen 2022, koja je objavljena 11.11.2022, većina EU zemalja i Evrozona ide ka recesiji poslednjeg kvartala 2022, sa inflacijom koja tek treba da dostigne vrhunac krajem ove godine; očekuje se da će se ovaj trend nastaviti i prvog kvartala 2023., pre nego što počne da se stišava. “Pravi BDP rast u EU pozitivno je iznenadio u prvoj polovini 2022., pošto su potrošači intenzivno nastavili da troše, posebno na usluge, nakon olakšanja restriktivnih mera u vezi sa COVID-19. Ekspanzija se nastavila i u trećem kvartalu, iako slabijim tempom,” objašnjava Brisel. “Usred povišene neizvesnosti, pritisaka usled visokih cena energenata, smanjenja kupovne moći domaćinstava, slabijeg eksternog okruženja i stisnutijih finansijskih uslova za koje se očekuje da će gurnuti Evropu, Evrozonu i većinu članica država u recesiju poslednjeg kvartala ove godine.”

Prema revidiranoj prognozi EK, prosečna inflacija će biti 9.3% u EU i 8.5% u Evrozoni. Iako se očekuje njen pad u 2023., inflacija će se zadržati na 7.0% u EU i 6.1% u Evrozoni sledeće godine. Osvrnuvši se na prethodno, Brisel navodi da će ekonomski izgledi ostati obavijeni “izuzetnim stepenom neizvesnosti,” pošto se rat u Ukrajini nastavlja i ostaje potencijal za dalje nemire. “Najveća pretnja dolazi od neželjenih razvoja na tržištu gasa i od rizika od nestašice, posebno na zimu 2023-2024,” navodi EK. “Van snabdevanja gasom, EU ostaje direktno i indirektno izložena daljim udarima na druga tržišta robe, kojima odjekuju geopolitičke napetosti.”

PERFORMANSE TREĆEG KVARTALA I ŠTA OČEKIVATI DALJE

Prosečna cena za tovar u Evropi je odavno dostigla rekordne nivoe, ali primena Paketa za mobilnost Evropske Komisije, inflacija koja kontinuirano raste i trenutne geopolitičke napetosti, koje prati i energetska kriza, imaju efekat talasa na lokalne privrede, potencijalno podižući već rastuće cene transporta u Evropi za do 10% u narednih nekoliko meseci. “Prognoza za kraj 2022 je da će se inflacija nastaviti u većini privreda i da će cena goriva ostati povišena, pa je vrlo verovatno da će stope drumskog transporta ostati visoke, kao što su trenutno. Rezultati iz četvrtog kvartala – najprometniji period za drumski teretni transport – dozvoliće nam da bolje vidimo situaciju na tržištu, međutim, imajući u vidu trenutne okolnosti, stopa može porasti do 10%,” kaže Andrejs Petrovs, direktor za razvoj prodaje i poslovanja u Girteka Europe West. “Usled širih efekata visoke inflacije i moguće recesije u Evropi u nadolazećim mesecima, treba da očekujemo dalje smanjenje potražnje potrošača, koja bi mogla da dovede do usporenog rasta drumskog teretnog transporta i na taj način pomoći će u smanjenju pritiska na cene, jer raspoloživi kapacitet zadovoljava i manje teretnog transporta. Situaciju ćemo jasnije videti u prvom kvartalu 2023. godine,” dodao je.

Prema zajedničkom izveštaju IRU, Ti, i Upply, o trećem kvartalu 2022. godine u industriji, uprkos nižoj potrošnji potrošača, prosečna stopa evropskog drumskog teretnog transporta porasla je ponovo u trećem kvartalu, a glavni faktori iza ovog trenda su cene dizela, nedostatak vozača i suša u određenim regionima Evrope. Izveštaj prikazuje ublažavanje cena tek pred kraj kvartala: “Povećanje tržišta ugovora bilo je 80% u odnosu na prethodni kvartal, dok je spot tržište poraslo za samo polovinu stope u odnosu na drugi kvartal, što sugeriše da pritisak na povećanje stopa popušta.” Indeksi za ugovorno i spot tržište, kako je navedeno u Ti, Upply i IRU Benchmark, dostigli su najvišu vrednost ikada, iako se stopa ubrzanja usporila. Stope ugovora dostigle su 127.9 indeks poena, po 19.6 poena iz godine u godinu. Na spot tržištu, stope su dostigle 142.6 poena, po 26.4 poena iz godine u godinu. Troškovi prevoznika značajno su porasli u drugom kvartalu ove godine, usled rata u Ukrajini i posledičnom skoku cena nafte, navodi se u izveštaju. Ali sporija stopa ubrzanja i na spot tržištu i na tržištu ugovorima u trećem kvartalu, kada se uporedi sa prethodnim kvartalom, ukazuje da se “tržište prilagodilo višim troškovima dok su viši troškovi proizvodnje i manja potrošna moć potrošača počeli da ublažavaju pritisak na stope na strani potražnje.” Cene su skočile u trećem kvartalu, takođe, usled pritisaka sa strane snabdevanja.

Visoke cene dizela su stvorile skuplje okruženje za prevoznike koji posluju u sektoru evropskog drumskog teretnog transporta. Troškovi za dizel iznose jednu trećinu ukupnih operativnih troškova u sektoru drumskog teretnog transporta, “ali imajući u vidu porast, sada mogu da iznose i 50% troškova,” navodi izveštaj. Pored toga, nedostatak vozača, cene rada koje su već bile u porastu, očekuje se da će nastaviti da rastu do kraja 2022, sa procenjenim porastom od 40% upražnjenih pozicija vozača kamiona u Evropi. Još jedan zabrinjavajući aspekat su znaci opadanja potrošnje i proizvodnje širom Evrope, posebno u najvećim privredama kontinenta, kao što su UK, Francuska i Nemačka. “Mali broj porudžbina, visoke cene energenata i neizvesnost u vezi sa snabdevanjem gasom obeshrabruju ekspanziju proizvodnje u dolazećim mesecima. Smanjenu potrošnju i proizvodnju prate visoki nivoi inventara širom Evrope, sa već punim skladištima koja su spremna za udarni period, možemo očekivati malu potražnju za uvoznom robom u četvrtom kvartalu,” navodi izveštaj. Sve u svemu, rast evropskog drumskog teretnog transporta će se drastično usporiti, povećavajući se za samo 1.1% u narednoj godini, kako ukazuju podaci iz Ti.

PROGNOZA STOPE MEĐUNARODNOG DRUMSKOG TERETNOG TRANSPORTA ZA PERIOD 2023-2025 GODINE

Odeljenje za marketing kompanije TELS GLOBAL napravilo je prognozu za FTL stope drumskog teretnog transporta do/od/u okviru EU za period 2023-2025. Izveštaj navodi da je prognoziranje usred trenutne globalne krize previše neprecizno. Neobičnost ove krize i njena razlika od prethodnih: kriza nije unutarsistemska (kada subjekti rešavaju probleme unutar okvira postojećih pravila i zakona), ovo je kriza svetskog sistema odnosa. Ovakve krize je teško predvideti, pošto može da nastane veliki broj scenarija. Uključivanje vojne komponente uz mogućnost eskalacije, skoro da nam oduzima mogućnost manje ili više preciznog prognoziranja. Podrazumeva se da je bilo kakvo prognoziranje u okviru datog scenarija veoma male preciznosti, čak i za narednih nekoliko meseci, poslovanjima je još uvek potrebno planiranje, a za ovo su neophodne prognoze. Takve prognoze se u TELS GLOBAL kreiraju u dve etape: prva, funkcionalna matematička analiza se radi na osnovu izabranog skupa podataka, a zatim se rezultati proračuna podvrgavaju kritičkoj forenzičkoj analizi – procenjuje se njihova usaglašenost sa trenutnom situacijom i trendovima na tržištu. Ako se matematički proračuni i opšta forenzička analiza međusobno podržavaju, dobijeni podaci se uzimaju za upotrebu.

POLITIČKI I SOCIJALNO-EKONOMSKI FAKTORI

Glavni politički i socijalni faktori koji će uticati na dalji razvoj situacije:

  • Ruska Federacija će zadržati svoj politički kurs u predvidivoj budućnosti. Čak i uz opadanje životnog standarda stanovništva, politički sistem će ostati stabilan.
  • Rizici ekonomske destabilizacije i društveni nemiri u evropskim zemljama rastu. U uslovima ekonomskih teškoća, poslovno okruženje u Evropi karakteriše povećana konkurencija i favorizovanje, što se može manifestovati u diskriminaciji stranih kompanija.
  • Zbog visokih cena energenata, neke članice EU mogu se povući iz snažne anti-ruske strategije. Ali stav Poljske i Baltičkih zemalja prema Ruskoj Federaciji će se pogoršati u skoro svakom scenariju, što će napraviti logističke prepreke za trgovinu „stare“ Evrope sa Ruskom Federacijom.
  • EU sankcije doprinose rastu političkih i trgovinskih odnosa Rusije i Kine, Indije, Turske, Irana, Pakistana i drugih zemalja Bliskog istoka i Azije. U isto vreme, ove države izbegavaju eksplicitno učešće u globalnim političkim sukobima: one maksimalno pokušavaju da iskoriste okretanje Rusije istoku, ali ne žele ni da postanu meta za sekundarne američke sankcije.

Glavni ekonomski faktori koji utiču na porast stope:

  • Svetska trgovina je postala regionalna, tj. trgovina u okviru i između regiona. Vojni sukob u Ukrajini doprinosi podeli svetskih privreda na geopolitičke blokove sa različitim tehnološkim standardima, sistemima prekograničnog plaćanja i rezervama valute. Logistički protok sirovina i gotovih proizvoda se menja, a stope troškova teretnog transporta rastu.
  • Tehnički i operativni troškovi transportnih kompanija rastu u velikoj meri: oprema i njeno održavanje, gorivo i maziva uveliko poskupljuju.
  • Sve veći nedostatak vozača takođe doprinosi porastu stopa. Prema IRU, broj upražnjenih radnih mesta za vozače teških teretnih kamiona u Evropi raste za 40% godišnje u prethodne dve godine.

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije