Avgust 2021

  Tema broja: Informacioni sistemi u logistici i transportu - 10 razloga zašto je digitalna transformacija neophodna u logistici;...

BRINGG I UBER u timu za dostavu istog dana

Bringg, kompanija koja je specijalizovana za rešenja u oblasti pametne logistike, udružila se sa Uberom u cilju poboljšanja iskustva korisnika širom sveta tokom maloprodajne trgovine. Kroz ovo partnerstvo, koje se odnosi na B2C sektor i maloprodaju, kupcu je omogućena komunikacija sa vozačem putem Uber Direct- a, što za rezultat ima dostavu
istog ili, eventualno, sledećeg dana.

“Danas, kada su promene veoma česte, maloprodaja je ta koja treba da analizira tržište i upozna svoje kupce. Partnerstvo sa Uberom nam omogućava veću fleksibilnost u lancu isporuke, osiguravajući našim kupcima prijem porudžbine kada i gde žele, omogućavajući, pritom, kvalitet i profitabilnost u ciklusu isporuke, što je ključno za održanje zdravog poslovanja.“ rekao je Niko Avrutov, potpredsednik saveza kompanije Bringg.

Cij parnerstva je širenje mreže isporuke Bringg-ovih kupaca, nudeći mogućnost upravljanja flotom vozača uz pomoć platforme.

Zahvaljujući softveru za praćenje vozila, sinhronizovanog dolaska vozača i pripreme za porudžbinu, koji obezbeđuju pravovremenu primopredaju, kupci osim što mogu da uživaju u izvrsnosti ovog brenda, mogu i da utiču na poboljšanje samog načina isporuke. Konkretno za Uber Direct, ovo partnerstvo predstavlja izvanrednu priliku da lagano lansira svoje usluge u sektor maloprodaje i ubrza probijanje na tržište.

Partneri

Najpopularnije