April 2022

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch...

Februar 2022

Tema broja - Intermodalni transport: Razvojni projekti i investicije – Agencija za upravljanje lukama; Luka Konstanca - evropski izlaz na...

Novi broj

April 2022

Februar 2022

Decembar 2021

Oktobar 2021

Avgust 2021

AUL pustila u rad softver za robotsku automatizaciju poslovnih procesa

Agencija za upravljanje lukama pustila je u rad softversko rešenje za robotsku automatizaciju poslovnih procesa “Robotic process automation” – RPA.

RPA je tehnologija koja uz pomoć softverskih robota automatizuje niz manuelnih i ponovljivih procesa u svakodnevnom poslovanju. Osnovni cilj robota je da repliciraju interakciju čoveka sa korisničkim softverima. Roboti preuzimaju rutinske zadatke koji se sastoje od utvrđenih koraka i ubrzavaju njihovo rešavanje. Korišćenjem ove napredne tehnologije pospešuju se produktivnost rada, kreativnost i ekspeditivnost.

Vladimir Pavlović, rukovodilac Centra za opšte poslove ističe da će robot moći da obrađuje elektronske prijave, izrađuje rešenja za naplatu naknada i šalje ih elektronskom poštom obveznicima. “Softver će ubrzati svakodnevne procese rada. Zaposlenima će omogućiti da fokus svog delovanja preusmere sa šablonskih radnji na kontrolu rada robota kao i na složene zadatke analitike i strateško planiranje. Pored toga, primena RPA unaprediće sistematizaciju podataka o prometu tereta i obimu putničkog saobraćaja”, kaže Pavlović.

Prema njegovim rečima, Agencija je u prethodnih pet godina intenzivno radila na razvoju i primeni informacionih tehnologija u svakodnenom poslovanju. Prateći strateške ciljeve Vlade Srbije usmerene ka digitalizaciji državne uprave, implementirani su programi koji pojednostavljuju rad zaposlenih i obveznika.

Potencijal informacionih sistema koje je izradila Agencija u potpunosti je iskorišćen tokom trajanja vanrednog stanja uvedenom zbog pandemije bolesti kovid 19. Procenjuje se da su zaposleni bili u mogućnosti da, radeći od kuće, realizuju više od 90% poslovnih procesa.

Portal elektronskih prijava, sistem za upravljanje dokumentacijom (DMS) i za razmenu podataka kao i ,,Track and trace’’ softver za praćenje plovila doprineli su tome da su se stručni poslovi Agencije mogli odvijati bezbedno i podjednako efikasno i u uslovima pandemije.

Agencija će u narednom periodu nastaviti da unapređuje postojeća softverska rešenja i uvodi u rad nove informacione tehnologije. Uštede vremena i olakšane administrativne procedure značajno će uticati na povećanje kvaliteta usluga.

Partneri

Najpopularnije