April 2022

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch...

Februar 2022

Tema broja - Intermodalni transport: Razvojni projekti i investicije – Agencija za upravljanje lukama; Luka Konstanca - evropski izlaz na...

Novi broj

April 2022

Februar 2022

Decembar 2021

Oktobar 2021

Avgust 2021

Srbija i Rumunija rade na unapređenju dunavskih luka

Predstavnici Agencije za upravljanje lukama sastali su se sa delegacijom rumunske Administrativne uprave dunavskih i morskih luka (APDM) i razgovarali sa generalnim direktorom Aleksandrom Šerbanom i zamenikom generalnog direktora Nikolaem Tivilikijem osrdja-ljesevic-agencija-za-upravljanje-lukama ostvarenoj i budućoj saradnji dveju institucija.

Tom prilikom, Srđa Lješević, rukovodilac Centra za lučku delatnost Agencije, zadužen za međunarodnu saradnju, istakao je da su Agencija za Upravljanje Lukama i APDM radili kao partneri na Interreg projektu Danube Ports Network (DAPhNE), kao i da su stečena znanja na ovom projektu doprinela daljem unapređenju dunavskih luka kako u Srbiji tako i u Rumuniji.

________________________________________________________

Bolje povezivanje Dunavskog regiona – počinje projekat DIONYSUS

________________________________________________________

Dogovorene aktivnosti su sprovedene kako bi dostigli cilj – efikasne i održive luke i njihovo integrisanje u međunarodne multimodalne transportne lance.

Predstavnici APDM naveli su ta institucija upravlja lukama koje se nalaze na rumunskom rečno-pomorskom sektoru Dunava. Među njima su tri najvažnije na delu dunavskog toka kroz Rumuniju- Galac, Braila i Tulča. Pohvalili su napore Agencije za uređenje oblasti lučke delatnosti u Srbiji i naglasili da je nastavak saradnje sa Agencijom značajan, imajući u vidu da se dobri rezultati u dunavskim lukama zasnivaju na zajedničkom radu lučkih uprava.

Na sastanku je dogovoreno intenziviranje dalje komunikacije između dve administracije, u cilju razmene iskustava i pokretanja zajedničkih projekata.

Partneri

Najpopularnije