Rast od 20% u 2019. godini na kontejnerskom terminalu “Jadranska vrata” u luci Rijeka

Kontejnerski terminal “Jadranska vrata” u luci Rijeka, prošle je godine zabeležio rast od 20% u odnosu na 2018. godinu, ostvarivši kontejnerski promet od preko 271.800 ekvivalentnih jedinica (TEU). Povećanje je uglavnom posledica otvaranja novih intermodalnih usluga u i iz srednje Evrope, dok je domaći promet stagnirao. Riječki terminal “Brajdica” je prošle godine opslužio 314 kontejnerskih brodova u redovnom nedeljnom saobraćaju, kao i 15 putničkih brodova za krstarenje.
Kontejnerski terminal “Jadranska vrata” planira dalji rast kako bi mogao opslužiti i najveće brodovi na severnom Jadranu. Pored toga, u toku su radovi na nadogradnji železničkog terminala “Jadranskih vrata” kako bi dostigli cilj od 360 000 TEU-ova godišnje, nakon čega se očekuje da ukupni kapacitet terminala dostigne i do 600 000 TEU-a godišnje.
Kontejnerski terminal “Jadranska vrata” usko sarađuje sa riječkim lučkim vlastima, železničkim operaterima i brodarskim kompanijama, s ciljem da se pozicionira kao prolazni terminal za tržišta centralne i jugoistočne Evrope.
Saradnjom sa kineskom brodarskom kompanijom COSCO uvedena je nedeljni intermodalni servis koji povezuje ovu hrvatsku luku sa zemljama srednje Evrope. Usluga obuhvaća redovnu pomorsku Pirej-Rijeka Express uslugu (PRS), koja isključivo povezuje Rijeku i Pirej, i železničku uslugu na linijama Rijeka-Budimpešta-Rijeka i Rijeka-Beograd-Rijeka, usklađene s njom. Sa PRS uslugom, COSCO nudi tranzitno 32-dnevno putovanje iz istočne Kine do Mađarske (Budimpešte) i tranzitno 28-dnevno putovanje iz južne Kine do Budimpešte, koristeći luke Pirej i Rijeku.

Partneri

Najpopularnije