April 2022

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch...

Februar 2022

Tema broja - Intermodalni transport: Razvojni projekti i investicije – Agencija za upravljanje lukama; Luka Konstanca - evropski izlaz na...

Novi broj

April 2022

Februar 2022

Decembar 2021

Oktobar 2021

Avgust 2021

Povećan pretovar na rekama u Srbiji

Agencija za upravljanje lukama zabeležila je u prvih šest meseci ove godine povećan obim teretnog vodnog saobraćaja u odnosu na isti period prethodne godine.

Na rekama u Srbiji pretovareno je 7,8 miliona tona tereta, što predstavlja rast od 8,3 odsto u poređenju sa prvim polugodištem 2020. godine.

Najčešće pretovarena vrsta tereta jesu šljunak, pesak i kameni agregati, koji zajedno čine 24,4 odsto pretovara. Na drugom mestu su žitarice sa udelom od 18 odsto. Ugalj je na trećem mestu sa učešćem od 14,5 odsto a slede ga nafta i naftni derivati koji učestvuju sa 14,2 odsto u ukupnom pretovaru. Rude su na petom mestu, sa 10,2 odsto.

Rast obima pretovarenog šljunka, peska i kamenih agregata ukazuje na intenzivne aktivnosti u oblasti građevinske industrije kroz realizaciju infrastrukturnih projekata Vlade Srbije. Žitarice su na drugom mestu zahvaljujući dobrim uslovima na međunarodnom tržištu merkantilne robe. Pored toga, pretovarene su i veće količine uglja, kao rezultat rada JP Elektroprivreda Srbije.

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije