Na rekama u Srbiji povećan obim pretovara robe i prevoza putnika

U prvih šest meseci 2017. godine evidentirano je skoro 4,5 miliona tona pretovarene robe u lukama, odnosno 12% više nego u istom periodu u 2016. Najrasprostranjenija vrsta pretovarenog tereta u ovoj godini bio je šljunak, potom žitarice, rude, nafta i rasuti tereti.

Partneri

Najpopularnije