LUKA KONSTANCA evropski izlaz na Crno more

Luka Konstanca je najveća rečno morska luka Rumunije i najvažniji izlaz EU na Crno more. Luka je čvorište za centralnu i istočnu Evropu i nalazi se na tri Panevropska transportna koridora: Koridor IV, Koridor IX i Koridor VII (Rajna-Dunav)

Prostire se na 3.626 ha od čega 1.094 ha suvih i 2.532 ha vodenih površina. Luka ima 156 vezova sa dubinama od -7,0 m do -19,0 m koje mogu da prihvate tankere i velike kontejnerske brodove. Terminali u morskom delu luke pokrivaju oko 30 km dužine keja: suvi rasuti teret, tečni rasuti teret, kontejneri, generalni tereti, Ro-Ro i putnici.

Luka ima odličnu intermodalnu povezanost koja se sastoji od od drumskog, železničkog i transporta baržama. Od najveće važnosti je veza preko kanala Dunav – Crno More koji omogućava pristup rečnom saobraćaju ka i iz zemalja centralne Evrope bez izlaza na more. Upravo ova veza je jedan od razloga što je Luka Konstanca postala najrazvijenije čvorište za rasute poljoprivredne terete istočne i centralne Evrope, a konkurentnost unutrašnjeg plovnog saobraćaja je pojačana savremenim specifičnim terminalima i uslugama. Štaviše, lučki sektor je ključan za pružanje logističkih aktivnosti teškim industrijama kao što su rafinerije, industrija čelika, elektroprivreda i automobilska industrija u zemlji, kao i industrije koje se nalaze duž reke Dunav, čak i do Austrije.

 

U 2021. godini, luka Konstanca je ostvarila najveće količine pretovarene robe u istoriji od 67,5 miliona tona od čega je 15,86 mil. tona rečni saobraćaj. Razvijena intermodalna mreža omogućava tranazit svih vrsta tereta kroz Luku Konstanca, ali su na prvom mestu žitarice, koje predstavljaju 1/3 ukupnog tranzita.

Od ukupnog saobraćaja, promet robe između Srbije i luke Konstanca za 2021. godinu iznosio je 8,9 miliona tona, od čega su 3,8 miliona tona žitarica. Ostali teret čine đubriva 2,3 mil. tona, rude gvožđa 1,8 mil. tona i čvrsta mineralna goriva 485 hiljada tona. Brojke svakako još jednom dokazuju da Srbija ostaje jedan od najvažnijih partnera Luke Konstanca, čineći je tradicionalnom pomorskom lukom suvih rasutih tereta koja opslužuje srpsko tržište.

Status luke Konstanca kao tranzitnog čvorišta obezbeđen je najvažnijom vezom sa zaleđem, rekom Dunav, kvalitetnom infrastrukturom i uslugama koje pruža. Lučki operateri su uložili znažajna sredstva u modernizaciju svojih terminala koji se koriste za pretovar kontejnera, žitarica, mineralnih đubriva i rasutog tereta.

Florin Goidea, generalni direktor Administrativne Uprave Luke Konstanca

„Nastavak infrastrukturnih investicija u luku Konstanca je od velike važnosti, jer se time osigurava i ojačava stabilna tržišna pozicija. Na ovaj način lučke operacije obavljaju se brzo, pouzdano i bezbedno, dok se u isto vreme može raditi na usavršavanju ekološki održivog poslovanja“, izjavio je g. Florin Goidea, generalni direktor Luke Konstanca.

U budućnosti, Uprava pomorskih luka planira razvoj infrastrukturnih investicionih projekata u ukupnom iznosu od oko 400 miliona evra, koji će se realizovati kroz fondove EU, dok su realizovani projekti oko 40 miliona evra finansirani iz sopstvenih sredstava.

 

National Company Maritime Ports Administration S.A. Constantza
www.portofconstantza.com vladan.misic@constantza-port.ro
Incinta Port, Gara Maritima, 900900 Constantza, Romania

 

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije