“LUKA BAR” AD – pouzdan partner u intermodalnom transportnom lancu

Luka Bar AD je u 2022. godini ostvarila najbolji poslovni rezultat u posljednjih 30 godina, a prema ugovorenim poslovima i najavama poslovnih partnera u kompaniji očekuju da će se uspešno poslovanje nastaviti i u 2023. godini.

Imajući u vidu globalnu zdravstvenu i ekonomsku situaciju, kao i tržišne izazove prouzrokovane ratnim dešavanjima u Ukrajini, možemo reći da je Luka posvećenošću menadžmenta i doprinosom svih zaposlenih odgovorila izazovima i pozicionirala se na regionalnom tržištu kao pouzdan partner organizaciono i tehničko-tehnološki spreman da servisira nove robne tokove sa gravitacionog područja, realizuje projekte iz ambicioznih lučkih razvojnih planova i ostvaruje saradnju na državnom i međunarodnom nivou.

REZULTATI SU VIDLJIVI KROZ BROJKE

2,4 miliona tona, a ostvarena je i rekordna dobit, preko 5 miliona eura, što je značajno veći poslovni rezultat od projektovanog u biznis planu za prošlu godinu. I pored ostvarenih uspeha Odbor direktora i menadžment kompanije su uvideli značaj reformi u kompaniji i zato je formiran Etički odbor, pokrenut proces izrade nove sistematizacije, pravilnika o vrednovanju rada i niz drugih akata od kojih se očekuje da unaprede standarde i olakšaju rad menadžmenta i zaposlenih. Takođe, pokrenuti su brojni projekti iz domena investicionog održavanja i razvoja lučke infrastrukture i lučke suprastrukture, kao i unapređenja tehnologije rada, povišenjem nivoa tehničke opremljenosti Luke. Bitno je istaći i društvenu odgovornost kompanije koja već 30 godina podržava i finansira ženski odbojkaški klub „Luka Bar“, jedan od najuspešnijih ženskih sportskih kolektiva u Crnoj Gori.

mr Darko Pekić – Zamenik Predsednika Odbora direktora

Kompanija je poseban fokus stavila na održivim izvorima energije, a prepoznata je kao jedna od lidera u Crnoj Gori kada je u pitanju privlačenje EU sredstava. Akcioni plan za niskokarbonsku i održivu Luku Bar koji je izrađen u okviru projekta SUPAIR (ADRION program) definisao je niz mera koje su dovele do realizacije nabavki u međunarodnim projektima: LED lighting (Projekat SMARTPORT) – nabavka 73 LED reflektora za slobodnu zonu Luke, Electrification of power train (Projekat EnerNETMob) – nabavka električnog automobila i brzog punjača, Employee bus shuttle services (Projekat SuMo) – nabavka hibridnog autobusa. U narednom periodu cilj kompanije, u saradnji sa investitorima, biće i iskorišćavanje solarnog potencijala, znajući da Bar ima preko 270 sunčanih dana i to ga čini jednim od najsunčanijih gradova na Mediteranu.

Luka Bar AD je operator kompletne Slobodne carinske zone ali i nosilac prava korišćenja i obaveze održavanja dela lučkog područja. Činjenica je da je stepen ostvarenja očekivanja u odnosu na projekat “Slobodna zona Luka Bar” nizak ali i uslovljen nizom ograničenja. U periodu od 2010. godine do 2018. godine, nije postojao niti jedan prostorno-planski dokument koji je na direktan način tretirao područje Slobodne zone, evidentan je izostanak realnih podsticaja za korisnike Slobodne zone, a aktivni su i brojni postupci restitucije na području Slobodne zone.

Neka od pomenutih ograničenja su eliminisana – stupanjem na snagu prostornog plana posebne namene za obalno područje Crne Gore u oktobru 2018. godine čime su kreirane prostorno planske pretpostavke za razvoj delatnosti u Slobodnoj zoni.  U proteklom periodu bilo je više slučajeva šverca, kao i krađe akcizne robe iz Slobodne zone zbog čega je Luci nametnuta obaveza da poveća mere bezbednosti i nadzora ove zone. S obzirom na značaj koji ima bezbednost na lučkom području, jedan od naših važnih ciljeva je da što više ulažemo u našu službu fizičke i tehničke zaštite, povećanjem broja zaštitara, boljim uslovima rada, kao i jačanjem tehničke zaštite. Očekujemo ove godine završetak projekta video nadzora i kontrole ulaska u lučku zonu čime će se bezbednost dovesti na visok nivo.

UNAPREĐENJE LOGISTIČKOG PRAVCA PREKO LUKE BAR

Luka Bar je osmišljena, projektovana, izgrađena i opremljena kao celovit, prostorno, tehničko-tehnološki, organizaciono i kadrovski sistem. Kao takva, postizala je najbolje rezultate u nastojanju da ostvari projektovani kapacitet, a to je 4-5 miliona tona. 2009. godine pretrpela je veliku nepravdu kada je odlukom tadašnje vlasti podeljena i iz nje su uzeti Kontejnerski terminali koji su kasnije kroz privatizaciju pripali stranom investitoru. Na taj način je Luka Bar infrastrukturno desetkovana i svedena faktički samo na jednu funkcionalnu obalu, a kao prilog toj tvrdnji može se uzeti podatak da je razdvajanjem jedinstvene luke Luka Bar AD dobila svega dva skladišta.

Pozdravljamo napore Vlade Crne Gore i aktivnosti koje se sprovode u cilju objedinjavanja luke u jednu celinu, jer bi se time ojačao logistički pravac preko Luke Bar, ali i olakšalo funkcionisanje lučkih poslova na celoj teritoriji. Od izuzetnog je značaja i bolje uvezivanje Luke Bar sa zaleđem – Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Severnom Makedonijom i Kosovom, što bi se postiglo poboljšanjem putne infrastrukture, završetkom auto-puta kroz Crnu Goru ali i regionalnim ekonomskim integracijama

“Luka Bar” AD
Obala 13. jula br. 2, 85000 Bar, Crna Gora
+382 30 300 400
kabinet@lukabar.me

 

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije