Kvartalna analiza pretovarene količine tereta i pristajanja kruzera

Podaci Agencije za upravljanje lukama za prva tri kvartala ove godine pokazuju značajna povećanja u pretovaru tereta i putničkom saobraćaju na rekama u Srbiji u odnosu na isti period prošle godine.

Agencija je do 30. septembra zabeležila, 17% odsto više tona pretovarenog tereta u srpskim lukama nego u prvih devet meseci 2018. godine. Šljunak, pesak i kameni agregati su i dalje najčešće pretovarena vrsta tereta, i zajedno čine 24% ukupnog pretovara. Na drugom mestu su rude, koje učestvuju u pretovaru sa 18%. Žitarice su treća najčešća vrsta tereta- 15,8% dok se nafta i naftni derivati nalaze na četvrtom mestu sa udelom od 13% u ukupnom pretovarenom teretu na rekama u Srbiji.

Najveća razlika u količini pretovarenog tereta u odnosu na prvih devet meseci prošle godine zabeležena je kod pretovara žitarica i uljarica. Pretovareno je 704 hiljade tona žitarica više nego u 2018. godini, zahvaljujući poboljšanju uslova na međunarodnom tržištu merkantilne robe. Agencija beleži i uvećane količine pretovarenog uglja i rasutog tereta. Povećanje transporta i pretovara pomenutog tereta pokazatelj je skoka privredne aktivnosti u Republici Srbiji, naročito u oblasti hemijske industrije, energetike, rudarstva i građevine.

Partneri

Najpopularnije