April 2022

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch...

Februar 2022

Tema broja - Intermodalni transport: Razvojni projekti i investicije – Agencija za upravljanje lukama; Luka Konstanca - evropski izlaz na...

Novi broj

April 2022

Februar 2022

Decembar 2021

Oktobar 2021

Avgust 2021

Imperativ u razvoju transporta – Intermodalni terminali

Luka Pančevo jedna je od prvih luka u regionu koja je prepoznala potrebu za otvaranjem intermodalnog terminala. Dry Ports Terminals posluje od maja 2020. godine, te smo tim povodom razgovarali sa Sanjom Đurišić, direktorkom Luke “Dunav” AD Pančevo i Mišom Lukovićem, direktorom Dry Port Terminals.

Kako ste se opredelili da baš u ovoj godini, kada se ceo svet suočava sa neverovatnim izazovima, otvorite intermodalni terminal ?
“U prethodnom periodu nije bilo zemlje, a da se nije suočila s teškoćama i posledicama koje nam je doneo Covid 19. Uz sve preventivne zaštitne mere, život se morao nastaviti, pa su se mnoge grane industrije suočile s izazovom kako održati, ne samo proizvodnju, već i snabdevanje sirovinama i gotovim proizvodima. Logistika nije mogla, u svim segmentima, da se prilagodi
radu od kuće i važno pitanje za mnoge kompanije je bilo kako omogućiti kontinuitet u snabdevanju u novim i nepoznatim okolnostima. Upravo je ovo bio period u kom se pokazala prava svrha i snaga luka kao multimodalnih čvorišta. Drumski transport je trpeo velike teškoće u funkcionisanju i jedan deo klijenata je odmah iskoristio prednosti položaja i rada međunarodne Luke „Dunav“ AD Pančevo, kao multimodalnog terminala. Pravovremeno su propisane sve preventivne mere u kompaniji, uz podršku Ministarstva saobraćaja, čije su odluke omogućile da se na bezbedan i efikasan način odvija pre svega vodni, železnički pa i drumski saobraćaj.” – započela je Sanja Đurišić, direktorka Luke „Dunav“ AD Pančevo.

“Konkretno, naši klijenti su odmah iskoristili prednosti vodnog transporta, te su se uvoz i izvoz odvijali ovim vidom transporta bez većih teškoća, uz poseban oprez posada brodova i zaposlenih u luci. Mnogi klijenti koji su koristili drumski transport u dopremi sirovina, posebno iz zemalja žarišta, poput Italije, koristili su prednosti industrijskih koloseka Luke „Dunav“ AD Pančevo i svoju robu dopremali u većim količinama, kako bi se snabdevanje nastavilo. Pokazalo se da je mogućnost korišćenja trimodalnog transporta ključna za nesmetano snabdevanje sirovinama posebno u pojedinim proizvodnim granama, u kojima je obim proizvodnje naglo skočio usled pojave pandemije. Uvoz celuloze je drastično povećan, te se doprema sirovina nesmetano odvijala zahvajujući mogućnosti pretovara robe iz vagona i plovila, koji se odvija istovremeno. Preko luke je funkcionisao izvoz brašna za zemlje regiona. Sledeći logičan korak trimodalnog koncepta luke je bilo uspostavljanje intermodalnog terminala-Dray Port Terminals. Rad na uspostavljanju intermodalnog terminala u Luci „Dunav“ AD je započeo u toku 2019. godine i u aprilu ove godine je terminal počeo aktivno s radom. Suočavajući se s pandemijom ove godine, intermodalni terminal je još više dobio na značaju.” – nastavila je Đurišić.

Koji će biti inicijalni godišnji kapacitet terminala?
“Trenutni godišnji kapacitet terminala je 8.000 TEU na platou od 10.000 m² sa mogućnošću proširenja, u skladu sa povećanjem obima posla. Takođe, uz terminal se nalazi javno carinsko skladište, kapaciteta 40.000 m² zatvorenog skladišnog prostora, carinska ispostava, brojne špedicije i agenti, što omogućava širok spektar dodatnih usluga koje kontejnerski terminal pruža. Posebno je važno naglasiti da svi kapaciteti i vrste usluga efikasno štede vreme i smanjuju troškove korisnika usluga kontejnerskog terminala. Terminal je povezan sa dva železnička koloseka za drumsko-železničku konekciju i tri koloseka za drum-železnica-voda.” – rekao je
Miša Luković, direktor Dry Port Terminals, na početku razgovora sa predstavnicima Logistike&Transporta.

Da li očekujete da će terminal od početka imati dominantan udeo pretovara kontejnera u vodnom transportu ili se očekuje veći udeo pretovara između sredstava kopnenih vidova transporta?
“Dry Port Terminals je formiran i pozicioniran u Luci “Dunav” AD Pančevo s ciljem da, pre svega, poveže železnički, drumski i vodni transport kontejnera. U prvoj fazi rada terminala fokus je na železničkom transportu, jer je ovaj vid transporta kontejnera uhodan, ali je u kasnijim fazama rada terminala cilj da se značajno poveća udeo kontejnera u vodnom transportu. U ovom momentu, još se nisu stekli svi uslovi da se ponovo pokrene kontenejrska linija na Dunavu. Očekujemo da će sa rešavanjem problema plovnosti Dunava tokom cele godine, postojeći korisnici usluga Dry Port Terminals-a opredeliti i za vodni transport kontejnera. Planovi luke su oduvek išli u pravcu uspostavljanja i kontejnerskog terminala, ali je ključno bilo formirati terminal koji će pružiti širok spektar usluga trimodalnog transporta.” – dodala je direktorka Luke “Dunav” AD Pančevo.

Da li očekujete porast kontejnerskog transporta u narednom periodu, pa, u skladu sa tim, planirate proširenje inicijalno predviđenog kapaciteta?
“Kontinuiranom saradnjom sa svim velikim brodarima poput MAERSK, CMA CGM, MSC, COSCO, HAPPAG-LLOYD, kao i svim korisnicima usluga terminala, očekujemo da će obim posla u naredne 2 godine prevazići sadašnje kapacitete terminala. Ukoliko se naši planovi budu ispunili, proširenje terminala će biti neminovno, ali prednost luke je to što za proširenje za to već postoje kapaciteti.

Partneri

Najpopularnije