„DBS Gateway Region” – povezivanje Evrope i Crnog Mora

Predstavnik Agencije za upravljanje lukama učestvovao je u Novom Sadu na radionici u okviru Interreg projekta „DBS Gateway Region”. Događaju je okupio najznačajnije predstavnike iz sveta logistike i vodnog saobraćaja.

Tokom radionice, predstavljeni su dosadašnji rezultati i budući planovi Agencije za upravljanje lukama.

Projekat “DBS Gateway Region” ima za cilj da podstakne razvoj regiona Dunav-Crno more, u pravcu stvaranja atraktivnog koridora (gateway regiona) za pomorski i rečni saobraćaj između centralne Evrope i Crnog mora, Kaspijskog regiona i Delekog istoka. Na taj način, olakšava se saradnja između luka, regiona i ostalih ključnih aktera.

Partneri

Najpopularnije