Bolje povezivanje Dunavskog regiona – počinje projekat DIONYSUS

Zajednički sekretarijat Programa Interreg Dunav zvanično je odobrio početak realizacije projekta DIONYSUS od početka ovog meseca. Agencija za upravljanje lukama učestvovaće na pomenutom projektu kao IPA partner, a DIONYSUS predstavlja nastavak Interreg projekta DAPhNE, pre svega kroz rad organizacije ,,Mreža Dunavskih luka” čiji je Agencija punopravan član.

Partneri okupljeni oko konzorcijuma radiće na unapređenju luka u Dunavskom regionu. Ideja je da teretne luke na najvažnijoj evropskoj reci postanu postanu uspešna i efikasna transportna čvorišta i povoljni centri za industrijska ulaganja.

Agencija će kao vođa radnog paketa 4 koordinirati rad svih partnera u cilju pronalaženja rešenja za integraciju Dunavskih luka u multimodalni transportni lanac. U sklopu radnog paketa Agencija će tokom 2021. godine biti domaćin radnih sastanaka i regionalnih radionica i tom prilikom ugostiti više od 30 međunarodnih organizacija- učesnika.

DIONYSUS će trajati 30 meseci, a na njemu će pored Agencije učestvovati relevantne institucije iz zemalja dunavskog sliva kao što su Pro Danube Romania, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Luka u Ensu, Luka u Beču i drugi.

Partneri

Najpopularnije