Agencija za upravljanje lukama održala završnu konferenciju na projektu ,,DAPhNE’’

Agencija za upravljanje lukama održala je nacionalnu radionicu povodom završetka projekta ,,DAPhNE’’, koji ima za cilj da obezbedi razvoj međunarodnih luka na Dunavu. Na taj način luke će predstavljati ekološki održiva i pristupačna čvorišta regionalnog saobraćajnog sistema, koji će postati značajni privredni centri i doprineti ukupnom privrednom razvoju.

Radionici su prisustvovali predstavnici Saobraćajnog fakulteta, lučkih operatera i brodarskih preduzeća.

Ovom prilikom predstavljene su sprovedene aktivnosti i najznačajniji rezultati projekta- novoformirana organizacija ,,Mreža dunavskih luka” (Danube Ports Network) i pilot softver “Track and trace”.

Vuk Perović, v. d. direktora Agencije rekao je da je pre dve i po godine projekat ,,DAPhNE’’ otvorio put Agenciji ka međunarodnoj saradnji. Objasnio je da je Agencija učestvovala kao IPA partner kao i je projektni konzorcijum okupio 16 partnerskih institucija iz sedam zemalja. Naveo je da se među partnerima nalaze značajne institucije kao što su Pro Danube International, Pro Danube Romania, Luka u Ensu, Ministarstvo saobraćaja Rumunije i predstavnici dve visokoškolske ustanove iz Konstance i Austrije.

“Veliko mi je zadovoljstvo što današnjom radionicom zajedno obeležavamo uspešan kraj projekta. Agencija je u proteklih 30 meseci zajedno sa partnerima iz drugih dunavskih zemalja vredno radila na pronalaženju rešenja za razvoj luka. Svaki projektni sastanak, studijska poseta, učešće na forumima predstavljali su način da unapredimo poslovanje, učimo od evropskih kolega i to znanje prenesemo i na našu zemlju.” istakao je Vuk Perović.

Naglasio je da je tokom trajanja projekta formirana je organizacija ,,Mreža dunavskih luka” kojoj je Agencija pristupila. Mreža je osnovana kako bi se u narednom periodu ostvarili svi ciljevi projekta ,,DAPhNE’’. Težnja Mreže je iniciranje novih projekata, učvršćivanje komunikacije između partnera, u skladu sa strategijom razvoja dunavskih luka.

Perović je dodao da je Agencija razvila i implementirala Track and Trace softwer, bitan segment ukupnog Port Community System-a. Prema njegovim rečima, važnost Track and trace softvera ogleda se pre svega u bezbedonosnom aspektu, budući da platforma omogućava praćenje kretanja brodova u lukama. Track and trace je i osnova za moguću dalju komunikaciju brodova sa carinom kao i razmenu dokumentacije sa drugim nadležnim institucijama, objasnio je Perović i najavio da se Agencija prijavila za učešće novom projektu koji će predstavljati nastavak aktivnosti sa ,,DAPhNE’’ projekta.

Učesnici radionice dobili su priliku da se upoznaju sa radom softvera Track and trace u realnom vremenu a prezentovana im je Strategija razvoja dunavskih luka, nastala zajedničkim radom svih partnera na projektu ,,DAPhNE’’.

Unapređena saradnja postignuta kroz sprovedene rezultate omogućiće ostvarenje ciljeva za poboljšanje lučke administracije i upravljanje lukama u celom Dunavskom regionu, zaključeno je na radionici.

Partneri

Najpopularnije