Špica implementirala voice rešenje u kompaniji Merkur

U slovenačkoj kompaniji „Merkur“, koja, od svog osnivanja (pre 120 godina), nudi proizvode za “uradi sam” projekte, instaliran je sistem glasovnog komisioniranja VoiceXtreme koji je implementirala kompanija Špica. Sa kakvim su se izazovima u radu u modernom, digitalizovanom skladištu susretali, u intervjuu za naš časopis govorili su je Primož Janc, direktor logistike u Merkuru i Franc Burgar, vođa IT projekata Merkura.

KOJI SU DANAŠNJI GLAVNI IZAZOVI U SKLADIŠNOM POSLOVANJU MERKURA?

Janc: Najveći izazov je da se pronađe dobar zaposleni za rad u skladištu. Vremena su takva da, pogotovo mlađa populacija, nije navikla na fizički rad, nedostaje im i određeni stepen odgovornosti. S druge strane, postoji velika fluktuacija, a to znači da se mnogo vremena posvećuje uvođenju ili edukaciji novih zaposlenih. To rezultira nešto lošijom efikasnošću i nižim kvalitetom rada. Veoma nam je važna bezbednost zaposlenih, jer imamo tešku robu nepravilnih oblika i vrlo lako nešto može da pođe po zlu. Takođe, značajno se promenio poslovni model koji je danas usmeren na snabdevanje kupaca i kompanija u malim količinama, a ne u veleprodaji, kao nekada. Standardi rada su se promenili: potrebna je veća efikasnost i tačnost uz najniže moguće troškove.

ZAŠTO STE IZABRALI GLASOVNO UPRAVLJANJE U VAŠEM SKLADIŠTU? SA KOJIM IZAZOVIMA STE SE SUOČILI?

Burgar: Već neko vreme tražimo tehnologije pogodne za naš način poslovanja, koje bi pomogle da povećamo efikasnost i poboljšamo kvalitet rada. Ograničeni smo prostorom, pa pri povećanju broja zaposlenih nismo videli pravo rešenje. Osim toga, imamo dosta robe sa nestandardnim dimenzijama (teža je i glomaznija). Istovremeno se suočavamo i sa različitim uslovima rada (rad na otvorenom, promaja, hladnoća, kiša, letnje vrućine…), pa je bilo neprijatnih događaja, lošijeg kvaliteta rada, oštećenja robe. Nismo bili u mogućnosti da obavimo sve zahtevne poslove u predviđenom roku. To smo rešavali ranijim dolascima na posao ili produženjem radnog vremena, a to je značilo gomilanje prekovremenih sati. U žurbi se dešavaju i greške ili povrede zaposlenih i oštećenje robe, a to utiče na kvalitet rada i posledično nezadovoljstvo kupaca. U Merkuru smo već ranije uveli rad sa prenosnim terminalima. Naša glavna dilema bila je da li da uvedemo dodatne prenosne terminale ili da izaberemo sistem glasovnog komisioniranja. Sve prednosti koje smo već naveli u razgovoru, kao što su slobodne ruke, pogled i lakše rukovanje nestandardnim, teškim predmetima u teškim radnim uslovima, uticale su na odluku za izbor glasovnog komisioniranja.

U KOM SKLADIŠTU KORISTITE GLASOVNO KOMISIONIRANJE?

Burgar: Uveli smo ga prvenstveno u skladište gde su artikli velike težine i nestandardno pakovani artikli, tj. u skladištu hemije gde imamo mnogo paletizovane robe, težih predmeta, kao što su: građevinski materijal, sanitarije, pločice, vodovodne i električne instalacije itd.

Sa Voice tehnologijom je mnogo lakše edukovati zaposlene. Praktično mogu nezavisno da rade posle 2-3 dana. Ranije smo za takvo uvođenje trošili 7-14 dana.

KAKO STE SE UHVATILI U KOŠTAC SA OVIM PROJEKTOM U MERKURU?

Burgar: Projekat smo započeli uz pomoć Špica tima, a podeljen je u dve faze: analiza procesa u prvoj i validacija sprovođenja u drugoj fazi. U prvoj smo odredili sve potrebne procese koji će da unaprede naš rad i način integracije sa postojećim WMS sistemom, kao i specifikaciju i količinu potrebne opreme. Rezultat prve faze bila je odgovarajuća dokumentacija i procena projekta. U drugoj fazi, Špicin tim pripremio je dokumentaciju radova koji su specifični za Merkur, a uglavnom se radilo o postavljanju algoritma za puštanje u pogon koji je bio prilagođen našim zahtevima za pojedine delove skladišta. Zatim smo pripremili razvoj interfejsa na Merkurovoj strani, usavršavanje ELP-a, pravovremenu nabavku opreme, instalaciju softvera. Usledilo je opsežno testiranje, obuka ključnih korisnika i puštanje u rad sa mogućnošću postepenog uvođenja i širenja u nova skladišta.

KOJE CILJEVE STE POSTAVILI NA POČETKU?

Burgar: Povećanje produktivnosti za oko 15-20%, smanjenje broja radnika, bolji raspored skladišnog prostora i optimizaciju u svim segmentima procesa. Izabrani sistem u planiranim skladištima uzeo je u obzir mogućnost proširenja, a po potrebi i širenja na druge lokacije. Postojeći prenosni terminali polako će zastareti i moraće da budu zamenjeni. Postoji mogućnost da će nova glasovna tehnologija biti uvedena u sve delove skladišta. Računali smo da će se investicija isplatiti za dve godine. Istovremeno smo postavili tri šeme baze podataka na softveru ORACLE – razvoj, testiranje i proizvodnja. Sve se odvija na osnovnom nivou. U jednom smeru prenosimo komisione naloge, artikle i lokacije, a nazad preuzimamo transportne jedinice koje potom obrađujemo u ERP-u.

KAKO STE MOTIVISALI I UKLJUČILI SVOJE ZAPOSLENE?

Janc: S obzirom na situaciju u kojoj se Merkur našao pre deset godina, važno je znati da nismo imali velike mogućnosti za ulaganja na tehnološkom polju. Uglavnom smo se bavili projektima reorganizacije, prostornim projektima. Kada smo pomenuli da tražimo novu tehnologiju koja će da pomogne u komisioniranju, nije bila potrebna posebna motivacija.
Zaposleni su se upoznali sa glasovnim upravljanjem posle dobijanja saglasnosti uprave. Predstavili smo to kao pomoć za lakši rad, u težim radnim uslovima. Posle toga se i kvalitet rada značajno poboljšao.

KOJI SU KONAČNI REZULTATI PROJEKTA?

Janc: Početkom godine počeli smo da koristimo voice u malom delu skladišta. Koristimo ga ozbiljnije gotovo pola godine. S obzirom na trenutnu situaciju sa pandemijom, mogu da kažem da je veoma teško govoriti o bilo kakvim konkretnim rezultatima. Veoma je teško upoređivati sa prethodnim godinama koje su sa poslovnog stanovišta bile normalne. Ipak, mogu da kažem da postoje vidljivi efekti poboljšanja efikasnosti i kvaliteta rada, a glasovno komisioniranje takođe je značajno poboljšalo organizaciju rada i urednost skladišta.

DA LI SADA VAŠI ZAPOSLENI IMAJU BOLJE USLOVE RADA?

Janc: Definitivno je mnogo lakše edukovati zaposlene, zaposleni su praktično nezavisni posle 2-3 dana. Ranije smo za takvo uvođenje trošili 7-14 dana. Uslovi su se najviše poboljšali za zaposlene u težim radnim uslovima, posebno u zimsko vreme. Ukratko, štedimo mnogo vremena u poređenju sa nekadašnjim načinom rada.

DA SUMIRAMO GODINU, KOLIKO STE ZADOVOLJNI PROJEKTOM I DA LI STE POSTIGLI SVOJE CILJEVE?

Janc: Biranje implementacije voice-a za nas je veliki iskorak u smeru kvaliteta rada, efikasnosti, bezbednosti zaposlenih. Poslednjih godina nismo imali priliku da ulažemo u
poboljšanje tehnologije. Radujemo se pozitivnim povratnim informacijama zaposlenih. Možda će biti vreme za prave analize sledeće godine, ali usuđujem se sada da kažem da
će se očekivanja u potpunosti ispuniti.

KAKVO JE VAŠE ISKUSTVO O SARADNJI SA ŠPICOM?

Janc: Od samog početka se kompanija Špica pokazala kao veoma korektan partner. Definitivno nam je dobro mdošlo njihovo iskustvo koje je takođe znatno olakšalo sprovođenje celokupnog projekta, koji se implementirao malo duže nego šta se očekivalo, ali mogu da kažem da smo u konačnici veoma zadovoljni sprovođenjem i saradnjom.

Bulevar Mihajla Pupina 165v
+381 11 222 50 70
info.rs@spica.com
www.spica.rs

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije