Softversko rešenje za komunikaciju i navigaciju između vozača i dispečera

Smanjena bezbednost vozača u saobraćaju, povećana potrošnja goriva i visoki troškovi transporta samo su neki od svakodnevnih izazova sa kojima se susreću transportne firme. U cilju pronalaženja jednog sveobuhvatnog rešenja, kompanija NTS je kreirala aplikaciju NTS Mobile Office, mobilnu kancelariju za komunikaciju i navigaciju između vozača i dispečera.

Vozači za komunikaciju sa dispečerima i drugim vozačima koriste NTS Mobile Office aplikaciju na Android terminalu u vozilu. Terminali su opremljeni SD karticom, punjačima za brzo punjenje i povezivanje sa vozilom i sigurnosnim nosačima za postavljanje terminala u vozilu. Dispečeri za komunikaciju i monitoring koriste NTS Desktop aplikaciju na svojim računarima i NTS Mobile aplikaciju dostupnu na različitim mobilnim uređajima.

POVEĆAJTE BEZBEDNOST VAŠIH VOZAČA

Uz pomoć NTS Android terminala vozači smanjuju upotrebu mobilnih telefona tokom vožnje, koji negativno utiču na njihovu bezbednost u saobraćaju.

SMANJITE POTROŠNJU GORIVA

Pronalazak najboljih ruta do željenih lokacija i jednostavne instrukcije kako do njih doći smanjuju broj kilometara koje vozila svakodnevno prelaze, što direktno utiče na manju potrošnju goriva i uštede u troškovima transporta.

POVEĆAJTE PRODUKTIVNOST

Dispečeri efikasnije planiraju transportne aktivnosti i rute kretanja vozila u NTS aplikaciji. U vanrednim situacijama, brže reaguju i jednostavno usmeravaju vozače na osnovu informacija o trenutnom statusu i lokaciji na kojoj se nalaze. Na taj način povećavaju produktivnost i štede vreme kako bi mogli da se usredsrede na druge zadatke.

FUNKCIONALNOSTI REŠENJA

Android Terminal u vozilima namenjen je za:

 • komunikaciju
 • navigaciju
 • evidenciju troškova
 • slanje i pregled statusa
 • skeniranje dokumenata, računa i barkodova
 • slikanje fotografija
 • slanje imejlova i
 • povezivanje sa mobilnim telefonom

KOMUNIKACIJA

Android terminali vozačima pružaju mogućnost razmene:

 • tekstualnih i glasovnih poruka
 • imejlova
 • fotografija i
 • dokumenata u različitim formatima sa dispečerima i drugim vozačima iz iste flote.

NAVIGACIJA

Modul Navigacija pruža mogućnosti:

 • slanja precizne lokacije vozačima od strane dispečera
 • pronalazak najbolje rute do zadatih lokacija sa instrukcijama
  kretanja
 • slanja prethodno kreirane rute na osnovu zadatih kriterijuma
  i po utvrđenom rasporedu u NTS desktop aplikaciji
  i proveru realizacije
 •  pretragu adresa i najbližih objekata (npr. odmorišta, restorani,
  benzinske pumpe i dr.) od trenutne lokacije na kojoj
  se nalaze.

EVIDENCIJA TROŠKOVA PUTA

Sve troškove nastale tokom putovanja, vozači mogu da
evidentiraju na svom NTS Android terminalu. Uneti troškovi
su:

 • odmah vidljivi dispečerima u NTS aplikaciji
 • sačuvani i grupisani u dnevne, nedeljne, mesečne, kvartalne,
  godišnje izveštaje po vozilima, vozačima i tipu troška
  (npr. troškovi goriva, putarina, smeštaja i dr.).

Dodatna opcija za skeniranje plaćenih računa smanjuje vreme prikupljanja dokumentacije i obračuna dnevnica, ali i mogućnost gubitka računa.

SLANJE I PREGLED STATUSA

Statusi predstavljaju brz odgovor na pitanje gde se trenutno nalaze vozila, koja aktivnost je započeta i koliko dugo traje. Samo jednim klikom na predefinisani status poput vožnje, utovara, istovara, carine, saobraćajne gužve i dr., vozači označavaju početak i kraj aktivnosti, što eliminiše suvišnu komunikaciju i pruža dispečerima ažurne informacije o svim vozilima na jednom mestu.

 

N.T.S. DOO BEOGRAD
www.nts-international.net
info@nts-international.net
+381 60 471 7280

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije