Industrijski Park Beograd – za idealno poslovanje u okolini Beograda

Na samo 20km od glavnog grada Srbije, u zaokruženoj industrijskoj zoni od 500ha nalazi se jedan on najvećih logističkih parkova u regionu. Na površini od skoro 200ha formiran je industrijski park koji ispunjava sve međunarodne standarde za industrijske zone u pogledu pravne regulative, komunalne infrastrukture i saobraćaja. Uz veoma atraktivan geografski položaj, Industrijski park Beograd predstavlja jednu od poslednjih poslovnih oaza u jugoistočnoj Evropi, gde ulagači veoma lako mogu započeti biznis bez ikakvih dodatnih zahteva ili naknadnih uslovljavanja.

Industrijski park Beograd direktno je povezan sa autoputem E70 bez naplate putarine iz pravca Beograda. Neposredna veza sa obilaznicom oko Beograda, kao i udaljenost 10km od aerodroma Beograd i 30km od luke Beograd, omogućavaju da se bez ulaska u centar može uključiti na bilo koju željenu destinaciju.

U neposrednom okruženju je industrijska zona Šimanovci u kojoj su pozicionirane mnoge međunarodne kompanije, kao sto su Mercedes, Man, Sika, BOSCH, Atlantic group, DHL, kao i kompanija Milšped koja je ujedno i poslovni partner kompanije IPB i koja svoju robu i proizvode skladišti u skladišnim objektima IPB-a.

ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU IPB-A

Ukupna površina zemljišta u vlasništvu IPB-a iznosi 177ha 96a 42m². Zemljište je građevinsko, 100% u vlasništvu kompanije i pokriveno namenski izrađenom planskom dokumentacijom, koja obezbeđuje sigurnost potencijalnim investitorima. Pored rešene saobraćajne, Industrijski Park Beograd ima rešenu i kompletnu komunalnu infrastrukturu koja podrazumeva napajanje električnom energijom sa sopstvene trafostanice velikog kapaciteta, gasnu infrastrukturu i savremeni optički kabl koji u potpunosti zadovoljava komunikacione zahteve.

Stabilna vlasnička struktura omogućava fleksibilan pristup deobi zemljišta: parcele možemo organizovati u veličinama od 1 hektara pa do nekoliko desetina hektara. U ovoj fazi promocije industrijskog parka takođe postoji mogućnost biranja položaja parcele u zavisnosti od prisustva buke, frekventnosti saobraćaja, potrebe za diskrecijom ili reklamiranjem. Planom detaljne regulacije predviđena je mogućnost izgradnje različitih objekata: proizvodnih hala, magacina, tele-centara, kargo centara, sportsko – rekreativnih centara, hotelskog sadržaja i drugih kompatibilnih namena.

Na lokaciji parka date su velike mogućnosti po pitanju gabarita objekata, jer je stepen zauzetosti parcela od 65- 70%, indeks izgrađenosti od 4.0 do 5.0, a spratnost je P+5 do P+7, u zavisnosti od zone u kojoj se gradi. Način investiranja je fleksibilan, od klasičnog zakupa izgrađenog objekta, preko kupovine zemljišta, do zajedničkog ulaganja.

IPB INDUSTRIJSKI PARK BEOGRAD
Lainović Vukajlo                          Rogić Stevan
interservice@sezampro.rs            stevanrogic@yahoo.com
+381-(0)63-200-472                  +381-(0)63-541-116

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije