Hrabro koračamo u budućnost – Intervju: Dragana Jovanović, menadžer finansija u kompaniji Gebrüder Weiss

FIRMA GEBRÜDER WEISS POSTOJI VIŠE OD POLA MILENIJUMA. KAKO SE VI ODNOSITE PREMA TOM PODATKU, TO JE KRUPNA STVAR?

Činjenica da sam zaposlena u najstarijoj logističkoj kompaniji na svetu je izazov sam po sebi, i kao što i sami primećujete, krupna stvar. Kompanija čiji su osnovni principi poslovanja nezavisnost, održivost, predanost i izvrsnost usluge, uz visok stepen brige o svakom svom zaposlenom je u najmanju ruku vredna svakog poštovanja. Posvećenost ostvarenju svakog ovog cilja je veliki izazov. Stabilan porodični biznis koji konstantno raste sa 43% više neto prometa u odnosu na prošlu godinu, širenjem globalne mreže kao i uvođenjem novih tehnologija i digitalnih alata govore da hrabro koračamo u budućnost. Sve ovo obezbeđuje finansijsku nezavisnost i moć, ulaganja u nove filijale i akvizicije, nove  tehnologije i dobro obučene i motivisane zaposlene.

RECITE NAM KAKO JE IZGLEDAO VAŠ RAZVOJNI PUT U OKVIRU KOMPANIJE?

Ja sam u kompaniji samo 6 meseci, ujedno i najmlađi član menadžment tima Gebrüder Weiss Srbija. Smatram sebe uspešnom poslovnom ženom jer radim posao koji me inspiriše, koji mi daje mogućnost da radim u jednom sjajnom timu i da sarađujem sa ljudima iz svih krajeva sveta, slobodno mogu reći da u kompaniji zaista vlada “ pozitivan narandžasti duh“.

KOJA SU KONKRETNA ZADUŽENJA MENADŽERKE FINANSIJA U FIRMI KOJA SE BAVI TRANSPORTOM ROBE ŠIROM SVETA?

Konkretna zaduženja se uglavnom odnose na praćenje finansijskih performansi kompanije, na različitim nivoima, pripremu izveštaja i planova, komunikaciju sa klijentima, finansijskim institucijama, revizorskim kućama, spoljnim saradnicima. Praćenje nivoa novčanih tokova i upravljanje istim, organizacija rada sektora i pomoć ostalim sektorima u kompaniji su aktivnosti koje se obavljaju na dnevnom nivou i koje imaju visok stepen prioriteta.

SVET SE NAGLO PROMENIO I MENJA SE, PRVO COVID, SAD RAT I INFLACIJA. KAŽITE NAM ŠTA SE DEŠAVA U VAŠOJ INDUSTRIJI, KAKO SE PRILAGOĐAVATE NOVIM OKOLNOSTIMA?

Industrija transporta i logistike je od pojave pandemije do danas doživela velike transformacije. Globalne promene su u velikoj meri uticale na poslovanje na način da smo morali brzo da reagujemo na nove okolnosti, da im se prilagođavamo i da nam u svakom trenutku potrebe klijenata budu na prvom mestu. Najnovija dešavanja u Ukrajini su ponovo uzdrmala našu industriju, došlo je do promena ruta prevoza, povećali su se troškovi transporta, neizvesna su buduća kretanja cena energenata, kao i dešavanja na polju realizacije plaćanja iz zemalja povezanih krizom. Nestabilnost i nepredvidljivost kretanja deviznih kurseva, posebno dnevne oscilacije dolara mogu biti razlog za dodatnu obazrivost svim kompanijama koje imaju potraživanja u navedenoj valuti.

NA KOJI NAČIN SE EDUKUJETE I STIČETE NOVA ZNANJA?

Pored internih treninga i obuka, koje sam kao novi član Gebrüder Weiss tima uspešno završila, u najvećoj meri se edukujem putem stručnih časopisa uz online obuke i webinare koje organizuju konsalting kuće. Stalno praćenje izmena Zakonskih propisa, podzakonskih akata i međunarodnih standarda je nešto što se u oblasti finansija podrazumeva. Živimo u vremenu kada nas samo jedan klik na internetu deli od svih potrebnih informacija, što značajno olakšava i ubrzava proces sticanja novih znanja.

KO SU VAM SARADNICI, SA KIM STE U TIMU, KAKO IZGLEDA FUNKCIONISANJE NA DNEVNOM NIVOU?

Sektor finansija kompanije Gebrüder Weiss Srbija brojiukupno 12 zaposlenih. Tim koji vodim je sastavljen i od kolega koji su u kompaniji od samog osnivanja i od onih koji su u kompaniji kraće od mesec dana. Jednom rečju – spoj mladosti i iskustva. Podeljeni smo u zavisnosti od vrste posla, sa jasno definisanim zaduženjima i unapred utvrđenim rokovima. U sektoru finansija ne postoji tipičan radni dan. Različito st zahteva klijenata, kolega i menadžmenta za tačnim informacijama u kratkim vremenskim rokovima čine da svaki radni dan bude drugačiji od prethodnog. Određivanje prioriteta je u našem poslu jedan od velikih izazova jer su rokovi obično jako kratki, a promene izuzetno česte.

RECITE NAM NEŠTO PRIVATNO O SEBI – ŠTA RADITE KADA NE RADITE?

Ravnoteža između posla i privatnog života sve je veći izazov čoveku 21. veka. Kao majka dve devojčice, materinstvo vidim kao svoj najvažniji i najlepši zadatak. Uskladiti privatno i poslovno jeste delikatan balans, ali on vam istovremeno daje mnogo snage i radosti i na jednom i na drugom planu. Punimo baterije zajedno, na putovanjima koja nam čine život bogatijim i lepšim, to nas motiviše da zajedno postignemo još više.

 

Gebrüder Weiss korporativna komunikacija
press@gw-world.com
Bundesstraße 110, A-6923 Lauterach
T +43.5574.696.2169
F +43.5.9006.2173

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije