Seminar “Plant Simulation“ – Digitalni blizanac realnosti

Srpska logistička asocijacija,  Axiom tech  i Privredna Komora Beograda 27. februara su organizovali seminar pod nazivom “Plant Simulation“.

Na događaju su govorili:

  • Sanja Bojić, profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i predsednica SLA
  • Ivan Milutijević, direktor kompanije Axiom d.o.o iz Kragujevca
  • Peter Kulhanek, predstavnik kompanije Axiom Technologies iz Češke republike

Predavanja su se bazirala na temama vezanim za digitalizaciju i umrežavanje proizvodnih sistema pomoću virtuelnih simulacija. Predstavljena je budućnost gde se mogu svi potencijalni scenariji, ali i sve potencijalne optimizacije sistema, sprovesti virtuelno i pripremiti za poboljšanja proizvodnih kapaciteta.

Sanja Bojić, predsednica SLA je specijalista na polju simulacija, te je prisutnima govorila o rešenjima uskih grla u sistemu i predviđanju budućih problema sistema, uštedama vremena i uštedama  resursa.

“Nije najskuplji sistem za rešenje problema, već onaj sistem koji doprinosi najvećem profitu”.

Takodje , simulacija igra veliku ulogu u obučavanju novih zaposlenih u kompleksnim kompanijskim strukturama, kao što je to slučaj sa auto-industrijom. Štedi vreme obuke, jer se interaktivnim metodama zaposleni edukuju kako se koja operacija izvršava i kako odreagovati u neželjnim situacijama kao što je požar, nedostatak radne snage itd.

Organizatori događaja su predstavili simulaciju postrojenja kao četvrtu industrijsku revoluciju i predviđaju da će u narednih nekoliko godina svaka kompanija imati simulaciju svojih pogona. Predstavljene su i pogodnosti simulacije prilikom kupovine novih postrojenja ili delova pogona, pošto daju tačne informacije o utrošku materijala, ali i zaradi koju jedan sistem može da obezbedi i koji su to optimalni uslovi rada.

„Ceo sistem pod jednim kišobranom“ rekao je Ivan Milutijević u okviru teme o umrežavanju svih grupa softvera koje kompanija ima i upravljanje njima pomoću jednog programa. Teamcenter je Softver koji omogućava pravljenje dnevnih i nedeljnih projektnih planova pomoću informacija iz Excel tabela. Dozvoljava 2D i 3D prikaz i omogućava praćenje različitih razvojnih testova sistema u realnom vremenu, ali I iskorišćenost mašina za čitavu nedelju pod tim komandama.

Seminaru su prisustvovali predstavnici različitih grana privrede Srbije, a među njih 50 mogli su se naći zaposleni Galenike, Bizz tech-a, Agrosave, Rudarskog instituta, Simensa i mnogi drugi čija raznolikost nam govori da je digitalizacija univerzalna tema koja utiče na sve grane industrije.

Partneri

Najpopularnije