Avgust 2020

Tema broja: Drumski transport - "Menadžment upravlja situacijom, ne situacija menadžmentom" - Intervju: Mišo Božić, Delamode Balkans; Budućnost...

Održan 13. Dan Luke Konstanca

13. ,,Dan Luke Konstanca’’ održan je 26. septembra u Beogradu. Proteklih godina ova manifestacija je postala mesto susreta važniih kompanija iz oblasti transporta i predstavnika luka na Dunavu iz regiona. Na konferenciji je rečeno da je ukupan promet robe zabeležen 2018. godine u rumunskim morskim lukama dostigao novi rekord u poslednjih 30 godina- 61,3 miliona tona. Od ukupnih količina robe zabeleženih u 2018. godini, promet u morskim lukama iznosio je 48,63 miliona tona, a na rekama 12,66 miliona tona.

izvor videa: happy tv

Partneri

Najpopularnije