Beologistika gost predavač na FTN-u u Novom Sadu

Bojan Ćuk, projekt menadžer kompanije Beologistika je 30.05.2017. održao predavanje pod nazivom „Tehnologije, procesi i oprema u skladištima komadne robe” na završnoj godini na katedri za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku, departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo, Fakulteteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Partneri

Najpopularnije