10 godina Agencije za upravljanje lukama

27.04.2023.

Agencija za upravljanje lukama obeležila je deset godina postojanja svečanom konferencijom održanom 21. aprila u Privrednoj Komori Srbije. Konferenciji su prisustvovali ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, generalni direktor Sekretarijata Dunavske komisije Manfred Zajc, direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice Matej Zakonjšek, kao i predstavnici državnih institucija, lokalnih samouprava, Grupacije za luke i pristaništa, Grupacije za rečno brodarstvo, udruženja žitara, naftnih kompanija, šljunkara, obrazovnih institucija i mnogi drugi.

Direktor Agencije Vuk Perović istakao je da su najvažniji rezultati postignuti tokom protekle decenije utvrđivanje lučkih područja, investicije u izradu dokumentacije i izgradnju infrastrukture, uspostavljanje efikasnog sistema naplate lučkih naknada, uvođenje softverskih rešenja i aplikacija u svakodnevno poslovanje, dodeljivanje licenci lučkim operaterima. Rekao je da je Agencija uspostavila ažurne i relevantne evidencije o količinama pretovara tereta i broju pristajanja putnika. Prema njegovim rečima, napori tima Agencije bili su usmereni ka doslednom ostvarivanju strateških ciljeva Vlade Srbije za uređenje lučke delatnosti.

„Slika na rekama u Srbiji je danas drugačija. Imamo 11 teretnih luka, osam međunarodnih putničkih pristaništa i još tri u planu za otvaranje do naredne sezone, kao i prve proglašene marine. Sem toga, posebnu pažnju posvetili smo digitalizaciji i bespapirnom poslovanju. Više od 95 odsto dokumenata prođe kroz naš sistem u elektronskom formatu“, naglasio je on. Kazao je da su u fokusu rada bili i razvojni projekti – „Probudi Dunav“, „Zaplovi Srbijom“, „Zelene Luke“.

Perović je naveo da je Agencija u proteklih deset godina radila na jačanju partnerske mreže u Evropi i svetu, kroz učešće na projektima i konferencijama. Najavio je da će tokom zasedanja Generalne skupštine Evropske federacije rečnih luka (EFIP), u Beču, Beograd i Agencija biti kandidovani za organizaciju narednog skupa ove organizacije.

„Uspeh koje smo ostvarili tokom prve decenije poslovanja predstavlja rezultat zalaganja svih zaposlenih u Agenciji. Nastavićemo da radimo zajednički sa Vladom Srbije na razvoju luka, pristaništa i lučkog sektora“, zaključio je Perović.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić poručio je da je veoma važno više ulagati u potencijale naših reka jer to znači da ćemo se bolje razvijati kao zemlja. Vesić je rekao da Srbija ne koristi dovoljno svoje reke i da smo se ponašali kao da nemamo toliko kilometara obala, ističući da se resorno ministarstvo trudi da u narednom periodu bolje iskoristi naše reke. Svima koji rade u Agenciji za upravljanje lukama čestitao je na uspešnom destogodišnjem radu jer su, dodao je, dali veliki doprinos razvoju naših reka.

Naveo je da je trenutno u završnoj fazi proces za rekonstrukciju dve luke – Bogojevo i Prahovo čija će rekonstrukcija početi u narednom periodu. Takođe, dodao je da će u narednom periodu početi i rekonstrukcija Luke u Sremskoj Mitrovici.

Vesić je podsetio da trenutno imamo osam međunarodnih pristana i najavio da ćemo imati još tri do početka naredne nautičke sezone.

Istakao je da će se raditi na javno-privatnom partnerstvu za izgradnju nove Luke Beograd i dodao da je određena lokacija, te da će se nova Luka Beograd nalaziti na levoj obali Dunava, malo iznad Pupinovog mosta.

Generalni direktor Sekretarijata Dunavske komisije Manfred Zajc naveo je da je Agencija u prethodnom periodu pokazala zavidne rezultate i veliku spremnost da unapredi srpske luke na Dunavu. „Posebno nas raduje to što će Agencija predsedavati narednim dvema sednicama Ekspertske grupe za luke i lučke operacije.

Direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice Matej Zakonjšek čestitao je jubilej, istakavši da Agencija igra važnu ulogu u rastu i održivosti luka. „Sekretarijat Transportne zajednice je pažljivo pratio napredak ove institucije i ponosni smo što danas govorimo o ostvarenim rezultatima. Unutrašnji vodni saobraćaj u Srbiji je od velikog značaja za povezivanje sa Zapadnim Balkanom i Evropom. Pohvalili bismo posvećenost Agencije razvoju infrastrukture i naporima za uključenje srpskih luka na transportnu mrežu Evrope“, naveo je Zakonjšek.

Tokom radnog dela skupa, održana je prezentacija o aktivnostima u lukama i pristaništima u Srbiji u 2022. godini. Prema do sada analiziranim podacima, zabeleženo je 15,3 miliona tona pretovarenog tereta, što je 600.000 tona manje nego u 2021. godini i predstavlja pad od 3,5 odsto.

Najčešće pretovarena vrsta tereta jesu šljunak, pesak i kameni agregati, koji čine 33,9 odsto pretovara. Ugalj je na drugom mestu sa učešćem od 16,5 odsto, a nafta i naftni derivati na trećem, sa 15,9 odsto. Rude učestvuju u ukupnom pretovaru sa 9,6 odsto. Najveći pad u pretovaru evidentiran je kod žitarica, 1,2 miliona tona manje nego u 2021. godini. Uzrok za smanjene količine pretovarenih žitarica je globalna geopolitička situacija.

Pomoćnik ministra Predrag Petrović predstavio je aktivnosti i planove ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Istakao je da će ministarstvo raditi na razvoju vodnog saobraćaja kroz infrastrukturne projekte, budući da reke u Srbiji imaju potencijal za jačanje privrede i turizma.

Predstavnici Grupacije za luke i pristaništa i Grupacije za rečno brodarstvo rekli su da je 2022. godina bila izazovna za poslovanje, ali da će se u narednom periodu zajednički raditi na prevazilaženju izazova. Kazali su da je saradnja sa Agencijom u proteklih deset godina bila izuzetno dobra, imajući u vidu spremnost te institucije da kroz otvoreni dijalog rešava sva pitanja i pruži stručnu pomoć.

Ovogodišnja konferencija, koja je bila međunarodnog karaktera, ocenjena je kao najuspešnija, imajući u vidu da je okupila 130 učesnika iz relevantnih institucija i organizacija.

Partneri

Najpopularnije