Avgust 2020

Tema broja: Drumski transport - "Menadžment upravlja situacijom, ne situacija menadžmentom" - Intervju: Mišo Božić, Delamode Balkans; Budućnost...

Decembar 2016

Teme: Događaji – Održana peta konferencija Srpske Logističke Asocijacije. Integralna logistika – NELT LSP Logistics Service Provider. Transport – Transportne zvezde 2017. godine. Rukovanje materijalom – Velika potražnja za skladišnom opremom; Male promene daju velike uštede. Distribucija – Distribucija za internet kupce

Partneri

Najpopularnije