April 2020

Tema broja: Intralogistika - Analiza poslovnih podataka za optimizaciju skladišta; Logit: Preduslov za dobro funkcionisanje skladišta; Trasing Conveyors:...

Februar 2020

Tema broja: Distribucija - Harmonija - ključ uspeha savremene distribucije; Intervju - Vlatko Đuriček, direktor kompanije CTP Invest:...

Prilagođavanje na novu stvarnost u maloprodaji

Sasvim sigurno može da se kaže da je maloprodaja jedna od industrijskih grana koja je najviše pogođena digitalnom transformacijom poslovanja. Prilagođavanje novim uslovima na tržištu predstavlja uslov opstanka maloprodajnih lanaca.

I pre digitalnih inovacija, lanac snabdevanja u maloprodaji je bio jedinstven po složenosti, neophodnoj efikasnosti i velikim troškovima.

“Veliki broj različitih artikala zahteva gotovo sve režime skladištenja i transporta robe, adekvatnu zalihu, efikasan način komisioniranja ali i visok nivo softverske podrške. Širina maloprodajne mreže utiče na broj, veličinu i namenu distributivnih centara kao i na broj i vrstu vozila potrebnih za distribuciju.”

“Za razliku od drugih industrija, kod maloprodajnih lanaca snabdevanje je svakodnevno, po utvrđenim rutama i rasporedima, uz opciju obezbeđivanja mogućnosti vanrednih razvoza i dopuna lagera kod klijenata/MP objekata”

kaže Milenko Đukić, izvršni direktor za distribuciju u kompaniji Gomex.

“Kao ključnu stvar za lanac snabdevanja u retail-u mogli bi izdvojiti “razvodnjavanje” transporta na dostavu režimske robe (sveži proizvodi, meso, mesne prerađevine, voće i povrće i dostavu “neutralne” robe. Najvažnija razlika između ove dve vrste transporta svakako je činjenica da se režimska roba razvozi svakog dana, bez gubljenja tzv. “hladnog lanca” dok “neutralna” roba ne mora da bude transportovana svakog dana.”

“Ako dođe do anomalije kod samo jedne karike u lancu servisiranja maloprodajnog sistema to se odražava, manje više, i na ostale segmente po principu domino efekta, posledice, gubici u situacijama kad napravite grešku znaju da budu veliki, često nenadoknadivi,” objašnjava direktor Distributivnog centra kompanije DIS, Zoran Šinik. “Sposobnost kompanije da predupredi i suspenduje sve negativne faktore zapravo pravi razliku između uspešnih i onih manje uspešnih, takva situacija u tom obliku i meri ne postoji kod logistike u drugim industrijama.”

Partneri

Najpopularnije