Februar 2020

Tema broja: Distribucija - Harmonija - ključ uspeha savremene distribucije; Intervju - Vlatko Đuriček, direktor kompanije CTP Invest:...

Decembar 2019

Tema broja: Logistički centri - Eyemaxx kompleks logističkih centara; Jedan od najvećih fashion logističkih centara; Lidl Lanac kvaliteta,...

Hrvatska i Italija uvele posebne mere za transport robe i vozače kamiona – a Srbija?

Države pogođene virusom korona uvode posebne mere i preporuke kada je reč o transportu robe, što se oseća i u trgovini sa Srbijom.

Italija i Hrvatska tako su donele svoje preporuke postupanja poslodavcima i radnicima koji zbog prevoza robe višekratno odlaze u područja u kojima ima registrovanih slučajeva Covid-19, s obzirom na to da se međunarodna trgovina i dalje obavlja.   Italijanske firme koje posluju sa Srbijom počele su da obaveštavaju domaće firme da su u Italiji zbog virusa korona na snazi restriktivne mere – na primer, vozači kamiona i drugih prevoznih sredstava trebalo bi da napuštaju vozila samo u slučaju kada je robu nemoguće predati na drugačiji način, a trebalo bi da nose hirurške maske, sterilne rukavice i da sa sobom nose dezinfekciona sredstva.

Istovar robe obavlja se tako što se poštuje jedan metar razdaljine između dve osobe koje vrše razmenu dobara. Transport dokumentacije trebalo bi raditi elektronskim putem.   Takođe, Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je svoje preporuke firmama koje se bave trgovinom i dostavom robe, a kao najbitniju, izdvaja meru edukacije samih zaposlenih o merama zaštite.   “Postupci proveravanja putnika koji ulaze u Hrvatsku definisani su na način da se osigura najveća moguća zaštita zdravlja stanovništva i putnika uz minimalno ometanje međunarodnog saobraćaja. Trenutna definicija zahvaćenog područja: Kina, Hongkong, italijanske pokrajine Lombardija, Veneto, Emilija-Romanja i Pijemont, Japan, Iran, Singapur, Južna Koreja (podložno promenama, u zavisnosti od razvoja situacije)”, navodi se u obaveštenju HZJZ. Za one koji višekratno dolaze u Hrvatsku radi utovara/istovara robe i napuštaju Hrvatsku isti dan i odlaze u zahvaćena područja, a koji su unazad 14 dana boravili u Kini, Hongkongu, Japanu, Iranu, Singapuru, Južnoj Koreji i doputovali u Hrvatsku iz pokrajina Lombardija, Veneto, Emilija-Romanja i Pijemont, sprovodi se zdravstveni nadzor. Ovaj nadzor sprovode granični sanitarni inspektori koji anketiraju autoprevoznike, a one koji im se učine rizičnim dalje sprovode epidemiolozima.  

“Nadalje, važno je da se vozači pridržavaju osnovnih higijenskih postupaka te prilikom utovara ili čekanja na utovar u objektima na zaraženom području svakako koriste rukavice, maske i zaštitna odela te da imaju sa sobom sredstva za dezinfekciju ruku u onim situacijama kada ruke ne mogu redovno da peru (alkoholni dezinficijens ili slično)”, poručuju hrvatski epidemiolozi, slično kolegama iz Italije.  

Kakva je situacija u Srbiji?

Koliko je poznato, Srbija još uvek nije izdala posebna uputstva autoprevoznicima i firmama koje se bave transportom, uvozom ili izvozom, ali republički sanitarni inspektori su na terenu i sprovode određene provere. U Ministarstvu trgovine na pitanje da li će, na osnovu preporuka epidemiologa, izdati posebna uputstva prevoznicima, odgovaraju samo upućivanjem na Ministarstvo zdravlja, koje se čini jedinim nadležnim za pružanje svake informacije o virusu korona, pa i o onim koje im nisu u nadležnosti. Ono što je Vlada Srbije poslednje donela jesu preporuke za striktno poštovanje zabrane putovanja zaposlenih u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite u Srbiji u zemlje sa intenzivnom transmisijom virusa i žarištima epidemije.

izvor: 021

Partneri

Najpopularnije