Marketing

Časopis Logistika i Transport predstavlja autoritativnu publikaciju koja edukuje i informiše logističke profesionalace o najboljim praksama, novostima, trendovima, analizama i novim tehnologijama. Časopis Logistika i Transport dopire do više logističkih stručnjaka u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji, nego bilo koji drugi časopis u ovoj oblasti.

Prvi broj je odštampan u aprilu 2006. godine, i od tada izlazi dvomesečno pod pokroviteljstvom Srpske Logističke Asocijacije. Štampa se u 5.000 primeraka koje dostavljamo pažljivo određenoj ciljnoj grupi.

Ako, poput mnogih velikih međunarodnih kompanija, želite da budete deo časopisa Logistika i Transport, upoznajte nas čitajući MediaKit za 2018.godinu (dostupan na ovoj stranici), i odaberite pravu dimenziju oglasa za Vas.

Za sva pitanja i potencijalnu saradnju, budite slobodni da nas kontaktirate.

Branka Patić Macan

marketing menadžer

  • http://www.logistikaitransport.com
  • + 381 21 661 2523, +381 60 043 45 01
  • Augusta Cesarca 18, 21000 Novi Sad, Srbija

PREUZMI CENOVNIK ZA 2019.

Logistika i transport 2019