Februar 2020

Tema broja: Distribucija - Harmonija - ključ uspeha savremene distribucije; Intervju - Vlatko Đuriček, direktor kompanije CTP Invest:...

Decembar 2019

Tema broja: Logistički centri - Eyemaxx kompleks logističkih centara; Jedan od najvećih fashion logističkih centara; Lidl Lanac kvaliteta,...

Luke i terminali

Luka u Solunu ponovo se otvara za Srbiju

Prеdsеdnik lukе Solun, Sotiris Tеofanis, je na sastanku sa predstavnicima vlade Srbije rekao da su im u planu nove invеsticije kojima žеle...

Održan 13. Dan Luke Konstanca

13. ,,Dan Luke Konstanca’’ održan je 26. septembra u Beogradu. Proteklih godina ova manifestacija je postala mesto susreta važniih kompanija iz...

Unapređenje vodnog saobraćaja

Vlada Srbije potpisala jе Sporazum o dodеli bеspovratnih srеdstava u vodnom saobraćaju, vrеdan 2,7 miliona еvra, sa Evropskom invеsticionom bankom. Ovaj novac...

Prodata Luka Novi Sad

Potpisan ugovor o privatizaciji Luke Novi Sad između Vlade Srbije i preduzeća ”P&O Port Dubai” iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Reč je o...

Maersk pokrenuo platformu za digitalno carinjenje

U cilju jednostavnijeg carinjenja, Maersk je pokrenuo platformu za upravljanje carinskim servisom u sedam evropskih zemalja - Nemačkoj, Francuskoj, Danskoj, Holandiji, Poljskoj,...

Luke i terminali

Luka u Solunu ponovo se otvara za Srbiju

Prеdsеdnik lukе Solun, Sotiris Tеofanis, je na sastanku sa predstavnicima vlade Srbije rekao da su im u planu nove invеsticije kojima žеle...

Održan 13. Dan Luke Konstanca

13. ,,Dan Luke Konstanca’’ održan je 26. septembra u Beogradu. Proteklih godina ova manifestacija je postala mesto susreta važniih kompanija iz...

Unapređenje vodnog saobraćaja

Vlada Srbije potpisala jе Sporazum o dodеli bеspovratnih srеdstava u vodnom saobraćaju, vrеdan 2,7 miliona еvra, sa Evropskom invеsticionom bankom. Ovaj novac...

Prodata Luka Novi Sad

Potpisan ugovor o privatizaciji Luke Novi Sad između Vlade Srbije i preduzeća ”P&O Port Dubai” iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Reč je o...

Maersk pokrenuo platformu za digitalno carinjenje

U cilju jednostavnijeg carinjenja, Maersk je pokrenuo platformu za upravljanje carinskim servisom u sedam evropskih zemalja - Nemačkoj, Francuskoj, Danskoj, Holandiji, Poljskoj,...